Български център на жените в технологиите

Мечтите понякога остават само мечти, защото не сме опитали да ги сбъднем.

Наградата Entrepregirl е моят опит да сбъдна желанието си да виждам все повече млади хора в България, които не се страхуват да рискуват и стартират свой собствен бизнес; все по-често младите момичета да проявяват интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите, а всички заедно да преодолеем стереотипите за това кое е "мъжка" и кое "женска" сфера на образование и професия. Защото мечтите нямат пол. 

Вярвам, че инициативата Entrepregirl ще допринесе за увеличаване на професионалното участие на момичетата и жените в сферата на високите технологии, както и за преодоляване на недостига на IT специалисти, което ще повиши конкурентоспобността на България и на страните от Европа като цяло.

В наши ръце е изграждането на утрешните лидери. Да окуражим младите момичета да вървят уверено по кариерния си път и да ги стимулираме да поемат управленски роли в ИКТ сектора, и по принцип, е от ключово значение за икономическото и социалното ни развитие като общество и държава.

Вярвайте в мечтите си. Направете първата крачка към сбъдването им днес.

 

Саша БезухановаНаграда Еntrepregirl 2016 включва*** Alternative MBA на The Business Institute (aMBA) прилага подхода на класическите MBA програми, но е адаптиран към средата в България. В рамките на 8-месечната програма, участниците работят чрез холистичен подход по реални бизнес казуси, предоставени от компании в различни индустрии. Aletrnative MBA e пример за инициатива, целяща да допълни формалното образование, както и крачка към преформулиране на парадигмите в бизнес образованието.

 

Пети aMBA випуск започва на  31 март 2016 г., непосредствено след приключване на конкурса и е с продължителност от 2 семестъра, в рамките на 8 месеца. Молим всяка участничка да предвиди възможността си да получи и използва наградата ефективно.