Представяне

Казвам се Цвета Димчева, на 25 години. Завършила съм специалност “Неформално образование” във Факултет по педагогика към СУ “Св.Климент Охридски” през 2012г.
Като специалист “Обучение и развитие” основно се занимавам с организирането и провеждането на обучения и тренинги. Също така в задълженията ми влиза подготовката и изготвянето на проектни предложения по различни програми и фондове. През 2013г. преминах успешно курс „Управление на проекти. Приложен проект мениджмънт“ и обучение „Мениджър на системи за управление и вътрешен одит съгласно БДС EN ISO 9001:2008“. През последните две години имах шанса да заемам позиция „Ръководител“ в седем проекта за стартиране на самостоятелен бизнес. Също та ка участвах и в международни проекти, като имах възможността да създам контакти в чужбина и да натрупам незаменим опит.
Общуването с хора ме зарежда с положителна енергия и надежда за по-добро, отворено и открито бъдеще. Според мен няма невъзможни неща стига да вярваш!

Проект “Консултантска агенция “Евроразвитие 2015″”

Моята идея за бизнес е създаване и развитие на консултантска агенция „Евроразвитие 2015“, която да оказва помощ при професионалното и личностно развитие на юридически и физически лица. Основните дейности на агенцията ще обхващат:
– Консултиране на организации (социални предприятия, местни власти, неправителствени организаци, частни предприемачи) и физически лица за възможностите, които различните оперативни и донорски програми предлагат;
– Изясняване на проектната идея, подготовка и разработване на проектно предложение за финансиране;
– Ръководене на проектните дейности и помощ при управление на проекта – осъществяване на връзка с договарящите и управляващи органи, следене на заложени срокове и помощ при разработване на процедури по възлагане на доставки и услуги;
– Отчитане на проектните дейности и изготвяне на окончателен технически доклад за изпълнението на проекта;
– Подготовка, организиране и провеждане на фирмени обучения по ключови компетенции.
За да се подобри конкурентоспособността на агенцията, предвиждам създаването на интернет сайт, чрез който да се осъществяват онлайн консултации и възможност за изпращане на електронен информационен бюлетин, съдържащ най-новата информация за възможности за финансиране и график на предстоящите обучения. Освен за популяризация на фирмата, сайтът ще служи за електронна платформа, на която ще бъдат публикувани документи и информация за отделните програми.
В по-дългосрочен план планирам създаването на мрежа от консултантски фирми и организации, които ще предоставят цялостна подкрепа както на новооткрити, така и на вече доказали се предприятия.
Съществуването на подобна консултантска мрежа ще подпомогне развитието на бизнеса и икономиката в региона, в който се изпълнява.