Представяне

Казвам се Стефани Борисова Александрова, на 17 години от град Русе. Ученичка в Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – специалност „икономика и мениджмънт”. За последните 4 години на професионално обучение в сферата на икономиката съм взела участие и класирала на призови места на състезания като иновационен лагер (3то място – 14.02.2015 Innovation camp JAB, две 2ри места на училищно ниво), Социални иновации – национален победител за 2014 година, финансови лагери и др. Извънкласните ми дейности включват засиленo изучаване на английски (защитени сертификати – FCE, CAE), руски и испански език (защитен сертификат- C.E.E. Idiomas). Доброволец към БМЧК – Русе, както и участник в клуб „Идеите в действие”. През изминалата година взех участие в инициативата „Мениджър за един ден” в Русенската търговско-индустриална камара, която пробуди в мен желанието за стаж по изучаваните от мен дисциплини във Финансово-счетоводния отдел на „Спарки” – АД.Тази учебна година съм управител на учебно-тренировъчна фирма „Данонико” ООД, занимаваща се с производство на традиционно българско мляко.През годините си на обучение в ПГИУ „Елиас Канети” се изявих като отговорна личност – през всички години на обучение съм отговорник на класа, както и заместник-председател на Ученическия съвет.
Казвам се Мартина Камбурова, на 17 год. от гр. София. Уча в Националната Търговско-Банкова Гимназия, специалност Банково дело с френски език. Изучавам още английски (сертификат CAE) и немски (Zertifikat C1) езици. Зам.-председател съм на ученическия съвет на НТБГ и зам.- председател на комисия „Права на учениците“ към СУС (Софийски ученически съвет). Участвам в проект „Интегративно практическо обучение“, организирано от НТБГ, където съм управител на УТБ „Империал Банк“ АД. На XV панаир на НТБГ 2014 г. банката ни спечели 3 място за най-добра мултимедий на презентация и 3 място за най-добра банка, а на XVI панаир на НТБГ – награда за най-добре аранжиран щанд. От 2013 г. посещавам часовете в Националната школа по мениджмънт, специалност Фирмено управление. За тази учебна 2014 – 2015 г. съм стипендиант на фондация „Атанас Буров“. През 2014 г. взех участие в учебен стаж на „Банка ДСК“ ЕАД, а през 2013 г. – във фирма В2В, Базел, Швейцария. Наградена съм с I място в училищното състезание по икономика на английски език 2014 г., организирано от факултет „Управление и администрация“ на УНСС, грамота за изключителни постижения в конкурса „Обичам да чета на различни европейски езици“ 2013 г., организиран от ОПТИМА, II място на училищно състезание „Обща теория на пазарното стопанство” – 2013 г. и I място комплексно на международен панаир на учебните фирми на световната организация PEN INTERNATIONAL – 2011 г., Братислава, Словакия. Също така се занимавам с пеене и в момента посещавам часовете по поп и джаз пеене към арт център “Стринджендо”. Носителка съм на много награди от наши и международни конкурси.
Двете участнички отборно имаме заето I място на иновационен лагер „Зелено предприемачество за устойчиво развитие” 2014 г. – съвместен проект на Джуниър Ачивмънт България и Джуниър Ачивмънт Норвегия.

Проект “B Keeper (Adobt a Bee, Save the World)”

Двигателят на природата – пчелите, са застрашен вид. Айнщайн е казал, че ако пчелата изчезне от лицето на земята, ще ни останат само 4 години живот. И поради тревожните статистики за все повече изчезващи пчели и драстичното намаляване на пчеларите в последните 5 години, нашият екип реши да създаде “B Keeper”.
“B Keeper” е идея за иновативен бизнес със социална насоченост, поставящ в центъра пчелите като неизчерпаем биоресурс и двигател на природата. Проектът представлява интернет платформа, чрез която потребителите ще могат да „осиновят“ кошер(и) и по този начин ще подкрепят инициативата да се опази популацията на пчелите и да се подпомогне развитието на този така важен за съществуването на човечеството бизнес.
Първоначално посетителите на платформата ще влизат като „гост“ . Tози режим ще позволява да се запознаят с мисията ни, да поръчват мед и аналитични продукти с негово съдържание от различни краища на България, както и да се превърнат в осиновители чрез натискането на бутон „ОСИНОВИ“. В случай, че потребителят иска да се присъедини към инициативата, той ще започне да влиза през личен домейн. При осиновяването на кошер, той ще трябва да заплаща осиновителски месечен абонамент (6 лв. за кошер на месец), който ще бъде даван на пчелари в Българ ия с цел подпомагане на техния бизнес и ще му подсигури намаления при закупуването на медени продукти от сайта. Осиновителите ще могат също така да си изберат пчелар(и), чийто/чиито кошер/и да осиновят. Сайтът ще съдържа и каталог с продуктите, произвеждани от „осиновените“ пчели.От друга страна нашият сайт ще предоставя възможност на пчеларите да се присъединят към кампанията като разрешат кошерите им да бъдат „осиновявани“ (и по този начин да получават финансиране) и да предлагат продукцията си на пазарни цени за посетителите на сайта и на преференциални цени (по-високи от изкупните) за осиновителите като предприятието ще взима малък процент от печалбата като посредник.
Продукция за година на пчелен кошер: ок. 40 кг.Продукция за месец на пчелен кошер: ок. 3,4 кг.Месечен абонамент – 6 лв.Годишен абонамент – 72 лв.Изкупна цена на меда в България – 5 лв.Пазарна цена на меда в България – 8 лв.
Целта на платформата е да изгради комуникацията между потребителите и пазара на мед в България по интересен и интерактивен начин, изграждащ консуматорска култура и екологична отговорност в клиентите. Също така от изключителна важност е иновативността на платформата, която трябва чрез подходяща маркетингова стратегия да бъде представена на обществото.