Представяне

Аз съм човек, държащ на думата си, отстояващ позицията си,стремящ се към постоянно личностно развитие, инициативен, нравствен, амбициран и борбен. Др “Иван Богоров”- оперативно счетоводство 1-ва учебна година Частна Търовска Гимназия-Банково дело 2 години.

Най-голямо постижение: Моето най-голямо постижение е борбата с наркотичната зависимост и се гордея с осмеляването да я продължавам ежедневно.

Интереси: Да се усъвършенствам в много и различни области, но основните ми интереси са психологията и счетоводството.

Проект “Зависимост”

Темата на проекта е зависимостта към наркотици,защото това е една област, в която съм компетентна.Болестта на зависмост обхваща всички възрастови групи, най-вече нас, подрастващите и е основен проблем на обществото ни в днешно време.Тя е хронична,прогресираща и смъртоносна и никой до сега не е измислил лек за нея, само проверен план за ежедневно възстановяване. Въпреки това, тя може да бъде възспряна на определен етап и тогава възстановяването е възможно. Това е един много дълъг път, по който аз за жалост имах честта да мина,но за сметка на това -житейският опит,който придобих е полезен както за мен, така и за хората, на които бих могла да помогна. Затова моя проект е насочен към това да помогна на юношите ина родителите да разберат характерните белези от употребата на наркотици при децата им, за да могат да им помогнет своевременно.

Насочен е към: Проектът-е насочен към юноши от 13-17годишна възраст. И техните родители.