Представяне

Ученичка съм в 12. клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, град Кюстендил. Проявявам интерес в областта на икономиката. Когато бях малка, винаги оставах изумена как нашата планета може да бъде дом за толкова много националности, различаващи се не само в културен аспект, но и по стандарт на живот. Този, така наречен „стандарт на живот“, винаги е определян от парите, защото те са движеща сила за развитието на света.
Прочитайки „Обща теория за заетостта, лихвата и парите“ на известния икономист Джон Кейнс, останах впечатлена от неговите идеи. Според Кейнс правителствената намеса в икономическия живот на страната трябва да бъде балансирана, като по този начин максимално ще се намалят негативните ефекти от разширяването или свиването на икономическата активност. Смятам, че за да може държавата да има развит бизнес, правителството трябва да стимулира неговия прогрес.
През последната година се явих на няколко изпита, с които трябваше да докажа не само чуждоезиковите си знания, но и уменията си в областта на математиката. Резултатите ми на всички от тях се доближават до максимума, а на единия успях да постигна 800 от 800 точки (SAT Math Level 2).

Проект “OutOfSeason”

В наши дни онлайн пазаруването набира все по-голяма популярност, като някои проучвания посочват, че почти всеки трети предпочита да пазарува онлайн. В нашата страна не съществува точна информация, но редица агенции отбелязват изключителен ръст на дела на онлайн продажбите, като предпочитаните продукти са дрехи и електроника.
Проектът ми носи името „OutOfSeason“, защото това е сайт, в които клиентите ще могат да пазаруват дрехи, които не са актуални за конкретния сезон. Продуктите ще се предлагат на значително намалена цена. След като проведох собствено проучване измежду 18 души установих, че близо 80% от тях предварително плануват своите месечни покупки с цел финансово облекчение за самите тях или тяхното семейство. Целевата група, към която съм се насочила, са хора между 18-25 годишна възраст, които не са финансово независими, и често разчитат на финансовата помощ н своите родители или доход от почасова работа или стипендия. Потенциални клиенти са също хора на възраст от 35 до 45 години, семейни с едно или повече деца, чийто доход се доближава до средния за страната или него надвишава значително.
Сайтът ще предлага дрехи, които не се носят в сезона, в който са закупени и поради тази причина намалението ще варира от 40% до 70% в зависимост от вида на продукта и производителя. Основната идея е „OutOfSeason“ да изгради постоянна връзка с търговците, които ще предлагат дрехите си в сайта, защото не са продадени по време на актуалния за тях сезон, а те, от своя страна, нямат възможността да ги държат изложени в магазините си целогодишно. „OutOfSeason“ няма да печели 100% от цената на продадената стока, защото тя не е собственост на сайта. Доходът за еки па на „OutOfSeason“ ще бъде между 15% и 25% от цената на продадения продукт. Сайтът ще осъществи връзката между търговците от малкия и среден бизнес, които не продават утвърдени марки, и нямат финансовата възможност и необходимите ресурси да поддържат свои собствени сайтове, в които да предлагат продуктите си. По този начин „OutOfSeason“ ще даде възможност за собствениците на обикновените магазини да навлязат в онлайн търговията.
Потребителите на „OutOfSeason“ ще могат да се разплащат не само по банков път, но и при получаване на стоката, защото все още голяма част от българите, попадащи в целевата група от 35 до 45 годишна възраст, проявяват скептично отношение към онлайн разплащанията. Цената на доставката ще бъде между 3 и 5 лева, а при покупка над 40 лева тя ще бъде безплатна. „OutOfSeason“ ще има свои собствени приложения в Google Play и App Store, като този начин на планираното пазаруване ще бъде полезен не само за потребителите, но и за търговците, които ще имат възможност да продад ат стоката, която често остава непродадена.