Представяне

Родена съм в град Горна Оряховица, Великотърновка област. Завърших икономическа гимназия в родния си град и от две години живея в гр. Свищов.
Уча в Стопанска академия “Д. А. Ценов”- град Свищов. Обучавам се в специалност “Счетоводство и контрол”.

Най-голямо постижение: Годишната награда “Михаил Стоянов” за 2014г., дадена ми от фондация “Атанас Буров” за постигнати резултати в сферата на икономиката.

Интереси: Професионалните ми интереси са свързани с областта ми на образование, а именно- счетоводството. През свободното си време чета статии с икономическа и правна насоченост. Другата област, която намирам за интересна, са инвестициите и оценката на инвестиционни имоти и се надявам един ден да имам практически познания, свързани с тях. Няколко пъти в седмицата спортувам, а когато имам възможност обичам да посещавам различни места. Наскоро се прибрах от Белгия и бих казала, че въпреки езиковата бариера, останах приятно изненадана не само от небезизвестната архитектура, но и от топлото посрещане.

Проект “Be Green”

Във връзка с развитието на дигиталните технологии, екологичното развитие и улесняване работата на не един и двама трудещи се, моята идея е един сравнително по-лесен и удобен начин за работа с фактури и плащания. Направата на онлайн платформа за опериране с фактури ще бъде един естествен ход в нашето развитие. Проектът ще спестява време и ресурси, които могат да се насочат в друга насока. В обичайната си работа всяка фирма използва фактури и осъществява плащания. Това, към момента е разход, който не бива да бъде пренебрегван. Според неофициална статистика средният брой използвани фактури за изминалата година е 700 000 като нараства с всяка година. Ако приемем, че стойността на един документ варира в диапазона 0,30лв./бр -1,50лв./бр., годишно могат да се спестяват от 210 000лв.- 1 050 000лв. Платформата ще служи за издаване, изпращане и плащане на фактури без да се налага да напускате мястото, на което сте в момента и само с влизане в едно приложение. Всеки, имащ достъп, до приложението ще получава информация за статуса на дадена фактура, срока за плащане и съответното архивиране, свързано с документите.

Насочен към: Проектът подобрява работата на заетите в администрацията и логистиката.