Представяне

Интересите ми са в областта на информационните технологии, особено в софтуерната сфера. Амбициите ми са и в бъдеще да продължа да се занимавам в тази област. Себе си определям като упорит човек, защото когато си навия нещо на пръста не се отказвам докато не го постигна.
Уча в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец, специалност Софтуерно инженерство.

Най-голямо постижение: Най-много се гордея с избора си да се обучавам в областта на информационните технологии.

Интереси: Интересите ми са свързани най-вече със софтуерното инженерство, а и от скоро с хардуера.

Проект “Да заинтригуваме малките”

Проектът е свързан изцяло с развитието на малките деца. Целта е децата още от подготвителната група в детската градина да започнат да се занимават с дейности като смятане, писане и четене, но не по сухия начин, по който те го правят в момента, а по начин, който да привлече тяхното внимание и да ги подтикне по собствено желание да поискат да се занимават с тези дейности сами. Този по-различен начин за представяне на тези дейности би бил възможен чрез създаване на специализиран софтуер, който да им показва забавната стра а на смятането, писането и четенето. Идеята ми е софтуерът да бъде разделен на 3 основни раздела. Първият раздел ще цели да покаже на децата забавната страна на нещата и да ги научи на основните принципи в съответната дисциплина. Целта на вторият ще бъде по забавен начин децата да упражнят наученото от първия раздел. Третият раздел ще бъде съсредоточен в утвърждаване на наученото и упражненото до момента, като децата ще се впуснат в състезания по единично или в групи. По този начин освен умения в съответните дисциплини ще се научат на отбор на работа от малки, ще се научат да приемат победите и загубите по леко, което ще започне бавно да ги подготвя и за живота.

Насочен е към: Проектът е насочен към децата от подготвителните групи в детските градини.