Представяне

От три години съм мениджър в английска козметична компания. Обожавам да се срещам с нови хора, да влизам в контакт с тях, да анализирам човешкото поведение. В професионален план имам засилен интерес към корпоративното право и бизнес мениджмънта. Аз съм току-що завършил студент по Право в Софийски университет ” Св. Климент Охридски” и съм стажант в Районен съд гр. Кърджали.

Най-голямо постижение: Най-голямото ми постижение на този етап е отличният завършек на образованието ми и по-специално предстоящото след 4 месеца дипломиране. Постиженията ми в личен и социален план са свързани с това, че успях да изградя невероятно силни връзки с приятели, на които може да се разчита във всеки един момент.

Интереси: Личните ми интереси са съсредоточени в сферата на личностното развитие и мотивация, както и в личностното, в това число и професионално самоусъвършенстване. В професионален план се интересувам от бизнеса, правото и комуникациите. Мечтата ми е да открия възможност, в която интересите ми взаимно да се допълват.

Проект “Сподели успех с успех”

Проектът е насочен предимно към млади и амбициозни дами, както и към вече утвърдили се в бизнеса жени и цели установяване на трайна връзка помежду им чрез организиране на семинари и срещи помежду им и обмяна на житейски и професионален опит, което несъмнено е бъде от полза на всяка дама. Известни са ни редица списания от тип Business Lady, както и Manager, но липсват организации от този тип, които да свързват представители от женския пол, които да споделят проблеми, решения и страхове, както чрез организация, така и посредством създадена онлайн общност.

Насочен е към: Проектът е насочен към предприемчиви и амбициозни жени в абсолютно всяка сфера, например жени журналисти, адвокати, съдии, прокурори, мениджъри, директори на малки, средни и големи частни и държавни компании, лекари и др., а също и дами студенти в най-различни области.