Представяне

Казвам се Камелия Гетовска и към настоящия момент се обучавам по бакалавърска програма в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология. Владея английски и активно изучавам испански. Благодарение на разностранните си интереси се развивам в много области и журналистиката с направление политика е една от тях. Активно се интересувам от възможностите за инвестиции днес и за следващите години, когато ще се утвърдя на пазара на труда. За сега смятам, че най-добрата инвестиция, която мога да направя, е личното ми време .
Себеутвърждаването е важен процес на изграждане на личността така, че да бъде конкурентоспособна с възможности да се интегрира във всяка среда. Това е моята подготовка за бъдещето. Смятам, че страната ни има възможности и перспективи, но само трябва да повярваме в това и съм сигурна, че ще ги открием около себе си.

Проект “Училище за гении”

Моята предприемаческа идея е свързана с подпомагане развитието на учениците до 14-годишна възраст чрез учредяване на образователен център, където децата с по-висок коефициент на интелигентност да се обучават легитимно. Идеята ми е да се интегрират деца от различни обществени прослойки и да се предоставя единна система за отчитане на коефициента им на интелигентност. Бих искала финансовия фактор сред родителите да не е пречка за развиване капацитета на детето им, защото не знаем къде може да се крие истински гений.
Световната история е богата с примери на хора, излезли от социалните низини и променили света. След обстойно сондиране на информация сред подобни учреждения в чужбина, предлагам да се създаде индивидуална програма за обучение на всяко дете с висок интелектуален капацитет. Така то ще развива максимума от възможностите си и няма да се влияе от нивото на останалите деца. За мен това е инвестиция в бъдещето. Неведнъж сме доказали, че българската нация има капацитета да бъде конкурентоспособна на Световния пазар на труда. Ние имаме възможността да генерираме гении, но не я развиваме.
Много родители забелязват, че детето им има капацитет. Опитват се да го развиват чрез кръжоци, спорт и езикови курсове, но няма все още система, която да развива децата в научната сфера. Те биха могли да изпреварват връстниците си. Така децата ще бъдат насочени към развитие в науката от малки и няма да има дефицит на специалисти в редки научни области като физика, астрономия, история. Сред подрастващите липсват основни знания, свързани с културология, религии, културно особености, история на киното и театъра. Това са важни основи за формиране на обща култура и успешна интеграция в едно напредничаво общество. Целта ми е да бъде направена инвестиция в изобретателство и иновативност, инвестиция с бъдеще на световния пазар. Предлагам да се изгради интерактивна система за насочване на деца към развитие на интелектуалните им възможности. Бихме могли да потърсим финансова подкрепа от европейски фондове или частни инвеститори. За да привлечем тяхното внимание, е необходимо да представим реални факти. Всичко може да започне чрез тестове за интелектуален коефициент сре д подрастващите и чрез специализирана работа с психолози. Така ще се дадат насоки на децата в коя сфера е най-перспективно да се развиват с оглед на даденостите им. Това е не само инвестиция в образованието, а генериране на качествени и щастливи от работата си хора. До момента не фигурира в стратегиите за обучение, но аз смятам, че е добра и иновативна идея.Според специалистите около 2% от цялото население в света е “надарено”, като за средно ниво на интелигентност се смята постигнат коефициент на интелигентност (IQ) 100, а над 120 IQ – за високо. Нека открием генийчетата, които се крият сред нас и чийто потенциал ще остане неразвит, ако не им помогнем.