Представяне

Аз съм Момиче с няколко предприемачески идеи. Отскоро се включвам в разнообразни дейности, които да подобрят познанията ми за бизнеса като цяло и в частност за социалния бизнес. Със съучениците ми от СОУ „Козма Тричков”- Враца редовно се включваме и изразяваме съпрачастност към различни каузи и инициативи, свързани със Социално предприемачество, Устойчиво развитие и опазване на природната среда.
От малка мечтая да имам свой собствен бизнес, а от скоро знам, че искам да е свързан освен с печалба и с подпомагане едновременно на хората и на природата в България.

Проект “Електронен магазин за рециклирани играчки”

Бизнесът, който предлагам е организиране на Платформа за изкупуване на играчки от хората, които нямат нужда вече от тях; рециклиране на получените играчки и предлагане в Електронен магазин на достъпни рециклирани играчки. С тези услугите ще осигуря достъпност и удобство по място на продажба.
Целевият сегмент обхваща деца от градските и селските райони в България – деца, на които бързо и лесно им омръзват и се насищат на всички играчки, и винаги имат нужда от нови.
Потребителската цена за получена играчка ще е съобразена с вида и състоянието на играчката /по ценоразпис/. Разходите за получаването й ще са за сметка магазина. След рециклиране и хигиенизиране играчката ще се предлага в двоен размер в Електронния магазин, като разходите по доставката й ще са за сметка на клиента /или 50/50/. Максималното време за осъществяване на услугата ще е една седмица.
Цената ще е съобразена със статуса на целевия пазар – деца от градски райони, без собствени доходи и деца от по-малките населени места, които като цяло са с по-ниски доходи, както и със социалната визия на предприятието – насочване на усилията към тези, които са с по-ниски доходи и към социални групи, за които се знае, че нямат възможност за закупуване на много и скъпи играчки /самотни родители, многодетни семейства, хора в неравностойно положение, с увреждания, бедни и др.

Мисия: Подобряване на социалната среда за развитие на децата на възраст 3-12 години в България чрез предоставяне на всички на равни възможности за повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие чрез игрите с разнообразни играчки, чрез електронен магазин за продажба на достъпни рециклирани играчки.
Визия: Съвременния начин на живот е с грижа едновременно за хората и природата, които се изразяват в следното:
-създаване на съвременни алтернативни, но същевременно опростени технологии и устойчиви модели за оказване на услуги и за оползотворяване напълно на ресурсите;
-платформата и електронния магазин предоставят ресурси и услуги чрез различни канали, за да удовлетворят потребностите на отделните лица и групи от неформално образование и личностно развитие, в това число от развлечение и занимания през свободното време, съобразени с интересите на различните възрастови групи;
-насочване на усилията към тези, които са с по-ниски доходи и към социални групи, за които се знае, че нямат възможност за закупуване на много и скъпи играчки /самотни родители, многодетни семейства, хора в неравностойно положение, с увреждания, бедни и др;
– информационна кампания за ограничеността и изчерпването на природните ресурси със съобразяване на посланията езика и стила на материалите, както и темите за устойчивите практики с цел по пълно разбиране от децата.
– даряване на всяка 10-та получена играчка на дете без родители.