Представяне

Към момента съм 10. клас в МГ “Д-р Петър Берон” ,гр. Варна. Занимавам се с предприемачество от началото на тази учебна година, като вече съм участвала в една от програмите на Junior Achievement – а именно креативния лагер в Боровец. Уча три чужди езика, а най – голямата ми страст са фотографията, писането и плуването. Отчасти възпитанието, а също и личният избор са ме подтикнали да избера здравословния начин на живот – обръщам внимание на храната, която избирам в ежедневия си живот, и на начина, по който тя се приготвя. Обичам да посещавам био – магазините в града, в който живея, както и да разговарям с хората, които продават продукти от домашно производство – това помага на малките стопанства, които обикновено предлагат най – добрите храни, да се разрастват. Именно към това ще е насочен и проектът ми за кандидатстване към Entrepregirl 2015.

Проект “BioMap”

Днес все повече хора започват да се замислят за т.нар. здравословно хранене, но не всички знаят къде точно могат да си набавят здравословна храна и какво всъщност представлява тя. Идеята на проекта ми е да създам приложение за телефон, което представлява карта (на град Варна за начало, след това и на други градове), на която са отбелязани био – магазините, както и по – малките домашни производства в града. Всеки потребител на приложението ще има възможност да се “разхожда” из града и да получава данни за най – близкия био – магазин, както и евентуален маршрут до него, освен това потребителите ще могат да оценяват любимите си магазини. Приложението ще дава също така информация за различни здравословни продукти и къде можем да си ги закупим. За да бъде по – интерактивно, а и за да има отношение към социално слабите хора, имам за идея всеки вторник от месеца най – високо оцененият магазин да прави благотворителна кампания – клиентите да могат да закупят така наречените pending продукти от магазина – т.е. закупуват храна, която оставят в магазина и след това се раздав а на бездомни и по – бедни хора. По този начин проектът обгръща три важни въпроса – 1. как да направим живота си по – здравословен чрез храната; 2. как да разпространим информация за малките био – производства; 3. как да намалим броя на бедните и гладуващи хора в България. Крайната ми цел е това приложение да стигне до колкото се може повече хора от всякакви възрасти – и особено младите хора, чието здраве за напред зависи от основите, които си поставят сега. Идеята за едно по – здравословно живеещо и взаимопомагащо си общество е моята мечта в момент а. А нейното реализиране се крие зад този проект.