Представяне

Здравейте!
Казвам се Елеонора Димитрова и съм на 23 години. Завършила съм специалност Маркетинг и след като преминах през няколко различни сфери на работа, в момента се развивам именно в направление Бранд Мениджмънт. До момента съм работила в Adecco и Hewlett-Packard, а отскоро съм попълнение в маркетинг екипа на Фикосота.
Въпреки професионалната ми насоченост, истинската ми страст са стартъп идеите. Участвах в създаването на първата и единствена до момента предприемаческа платформа в България – CoFounder.bg, която дава възможност на предприемачи от всички области да сформират екипи, да намират партньори и да осъществяват бизнес проектите си.
Определям себе си като визионер, а това, което ме движи напред и ме мотивира са именно стартъп идеите.
Вдъхновявам се от технологични и социални иновации и черпя пример и знания от тях.
Надявам се с идеята си за платформа, осъществяваща връзката между ментори и последователи, да допринеса за обогатяването на само на бизнес, но и на социалната среда в България и да предоставя възможност на повече можещи хора да пристъпят към реализиране на идеите си.

Проект “MentorBee – Shape a Great Mind.”

Обърнете се назад във времето. Колко неща сте можели да направите по-добре, колко възможности сте пропуснали и колко неща искате да промените? Замисляйки се върху това, почти всеки човек осъзнава колко би било полезно да има кой да го насочи и да му даде съвет. Стоейки на старта обаче, въоръжен със своята голяма идея или взирайки се в своята далечна крайна цел, той е изправен пред многобройни неизвестни. Това, което може не само да му даде висок старт, но и да му послужи като насока, онази преобръщаща съставка, която превръща идеята в гениална иновация, човека в професионалист или каузата в реалност, е добрият съвет или споделеният опит. Няма по-ценен ресурс за някой, който тепърва поема в дадена посока, от опита на този, който вече е преминал по този път. Колкото и идеи да има човек, понякога именно перспективата на опитния и знаещ професионалист, е това, което ще изстреля идеята в списъка на реално сбъднатите и действащи проекти. Освен да обучава и въвежда в работата, добрият ментор умее да амбицира поверените му хора, да предизвиква техните възможности.

Именно тук идва ролята на менторите в живота на хората. Луи Пастьор е казал „Шансът облагодетелства само подготвените умове“. Именно менторът е човек, който може да подготви своите наставници по един изключителен начин, да им отвори очите за възможностите, които стоят пред тях, да ги развие и превърне в професионалисти, да ги вдъхнови и мотивира, да им помогне в постигането на целите и да им начертае пътя към една по-успешна реализация. Повече ментори, означава повече мотивирани и подготвени хора, повече осъществени проекти, повече идеи , станали реалност, повече сбъднати мечти.

Идеята, която споделям, е със социална насоченост и цели не временно решаване на проблема с наличието на специалисти, на завършени таланти, на хора с идеи и на осъществени проекти в българската бизнес среда, а напротив – работи в ползата на изграждането на една самоподхранваща се среда от професионалисти, които имат ресурсите и подкрепата да се развиват, да сбъднат мечтите си, да осъществяват своите идеи и по този начин да обогатят едновременно бизнес средата и социалната среда в България. Идеята е свързана с изграждането на социална платформа, която да се основа на принципите на интерактивността и виртуалната комуникация. Основната мисия на платформата е да свързва хора, имащи визия, с ментори, имащи опит. В България младите и ентусиазирани хора не са малко, но е факт, че при наличието на подкрепа от професионалисти, те биха могли да постигнат много повече и да стигнат по-бързо по-далеч.

На всички е известен принципът на синергията, при който 2+2=5, или казано по друг начин: съвкупните усилия дават мултиплициран ефект. Този пример е еднакво приложим за природата, за социалните общества и за бизнеса. Така, например, всички пчели в даден кошер работят съвместно в една посока – развитието на кошера. Това е екипната работа в природата. В бизнеса екипната работа е още по-важна. Менторът и неговият последовател ще работят екипно, за да постигнат развитие и за да надграждат взаимно.

В платформата MentorBee ще има два типа профили:
WannaBee(s) – това са хората, които искат да се усъвъшенстват, да учат, да реализират свой бизнес проект, да създадат и развият иновативен продукт. WannaBee – игра на думи Wanna Be (искам да бъда) и Bee (пчела)
MasterBee(s) – това са менторите, които са готови да наставляват последователите си, да им дават насоки и идеи, да споделят своя опит.

При регистриране и избиране на профил, всеки WannaBee и всеки MasteBee ще попълва данни за своя опит, интереси и индустрията на работа. Разработен алгоритъм ще свърза менторите и техните последователи на база въведената информация. Всеки WannaBee ще може да кандидатства за менторство към избран MasterBee, като отговори на кратка анкета с предварително зададени от ментора въпроси, целящи правилното подбиране на последовател. Алгоритъмът ще използва някои от следните критерии:
– Нуждите от развитие на последователя и индустрията, в която менторът се развива
– Професионалните цели на последователя и професионалната експертиза на менторa
– Видът на избраната връзка (peer to peer, business mentor, startup mentor – обяснени по-долу)
– Интересите и опитът на двете страни
– Времето, което всяка от страните може да отдели
– Допълнителo ще има опция за cross-industry менторинг

Менторите могат да бъдат следните:
– Peer to Peer – студенти, които да съдействат на новите студенти да се приспособят към университетския живот, да се справят по-добре с образователните си задължения, да откриват възможности за развитие, студентски програми и т.н.
– Business Mentor – меторите са хора, които носят собствения си опит и желаят да споделят уменията, знанията и контактите си с по-малко опитни специалисти или младежи, които искат да се превърнат в по-качествени професионалисти.
– Startup Mentor – предприемачи, които да наставляват по-малко опитни предприемачи или младежи, които искат да реализират свои проекти и идеи

Ключов момент е развитието на WannaBee-MasterBee e връзката в дигитална среда. Комуникацията е отправна точка не само на взаимоотношенията между хората, но и основа за постигане на резултати, за успешно реализиране на идеи. Обсъжданите идеи черпят живот от взаимодействието на комуникацията с опита. Ето защо комуникацията на MasterBee с WannaBee е изключително важна. За да се реши проблемът с оскъдния времеви ресурс на всички MasterBees, платформата ще благоприятства осъществяването на дигитална комуникация между ментор и последовател чрез предоставянето на Dashboard, наречен Hive (кошер), който се активира при свързане на два профила и ще е основното място, където протича съвместната работа. Този Dashboard ще предоставя улесняващи взаимовръзката и ще има следните навигационни полета, за по – лесна комуникация:

– Task Field, където менторът ще може да вписва задания за своя последовател;
– Ask Field, където последователят ще може да задава конкретни въпроси към своя ментор;
– Review Field: място, където менторът ще публикува обратна връзка за своя последовател, ще му дава точни насоки и наставления.
– Календар, в който ще могат да се записват срещи между ментора и последователя;

За да се създаде наистина продуктивна връзка, платформата ще трябва да предоставя две основни функционалности – леснота на достъпа и ясна структура за осъществяване на връзката и комуникацията. Във връзка с това са разгледани следните ключови моменти при нейното разработване:

– User-friendly дизайн на платформата
– Mobile adaptability на платформата
– Прилежащо мобилно приложение, позволяващо по-гъвкава комуникация
– Календар за проследяване на срещите межу ментор и последовател и записване на основни моменти от тях
– Възможност за препратка към други онлайн платформи с цел осъществяване на видео разговори
– Форма за обратна връзка и оценка от страна на ментора
– Tool за планиране на проекти и проследяване на техния напредък
– Tool за споделяне на ресурси – онлайн публикации, видеа, лекции и др.
– Допълнителна секция за Въпроси и Отговори (с функционалността на форум), където последователите ще могат да задават конкретни въпроси, които ги интересуват, а менторите да им отговарят

Начин на работа с платформата:

За Wannabees:
• Регистриране на профил, въвеждане на информация за образование, цели от използване на платформата, професионален опит, проекти
• Кандидатстване за конкретен ментор
• Взаимодействие с ментора – споделяне на цел, идея, бизнес проект
• Въвеждане на достъпни за ментора ъпдейти и информация по осъществявани задачи или проекти
• Следене активностите на Hive Dashboard
• Публикуване на въпроси към ментора
• Организиране на срещи с ментора

За MasterBees:
• Създаване на профил, въвеждане на информация за професионален опит, индустрия и сфера на работа, интереси
• Създаване на предефиниран лист от въпроси (опционално), по който последователите да кандидатстват
• Избиране на последовател
• Осъществяване на комуникация с последователя, изясняване на цели и насоки на съвместната работа
• Организиране на срещи с последователя
• Задаване на задачи и даване на насоки на последователя
• Даване на обратна връзка на последователя
• Комуникиране с други ментори с цел обогатяване на социалните контакти

Последователите ще получат наставничество и съвети за развитие и осъществяване на своите идеи. От друга страна, менторите ще могат да получават свежи идеи от своите последователи, да избират сред тях свои бъдещи колеги и/или подчинени, да се свързват с други ментори, да колаборират и да получават бизнес съвети за други сфери и индустрии.

Платформата би решила проблема не само с оскъдния времеви ресурс, но и с географската локация. Тя ще може да свързва ментори и последователи от различни градове, дори държави, работещи на различни места.

Идеята ще допринесе в четири основни насоки:
1. Създаване на повече подготвени професионалисти
2. Реализиране на повече бизнес идеи, подхранване на стартъп екосистемата в България
3. Обогатяване на социалната среда
4. Засилена обмяна на опит и идеи