Представяне

Аз съм студент, III курс, специалност “ Право“, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Мечтата ми да уча „Право“ ми помогна да осъзная, че мога да се развивам и в други сфери. Такъв опит за мен бе състезанието, организирано от Българска Макроикономическа асоциация на тема „Могат ли и как бедните страни да станат по-богати“ и успехът постигнат в него. Светът, такъв какъвто го познаваме, е бързо развиващ се и има нужда от мотивирани и смели личности. Бизнес общността е изградена от такива хора, но в голямата си част те са представители на силния пол. Вярвам, че времето на този стереотип е отминало. Сега всяка една млада и знаеща жена може да заяви идеите си и да се бори за реализацията им, наравно с всеки без значение от пол, цвят или възраст.

В своето развитие досега имам богато участие в колективни дейности – Интеракт, ЕЛСА. Правила съм и стажове – в Народното събрание на Република България, в Президентството на Република България, в различни адвокатски кантори. Знанията, които добих в правото и продължавам да овладявам, доказвам със спечелените награди в: конкурс по Обща теория на правото, конкурс на Българска Макроикономическа Асоциация и участие в конференцията – Деня на информационните технологии в СУ „Св. Климент Охридски” . През лятото на 2014г. бях един от 30 отлични студенти от Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски”, които взеха участие в 25-тата научна конференция „Школата – Модерното общество” под научното ръководство на проф. Огнян Герджиков. Всеки имаше задачата да представи научна разработка на правна тема, но въпреки различията любовта към знанието ни направи единни. Именно в този период се роди и предприемаческата идея за Трансатлантическа правно-информационна система, която по-късно нарекох „Plus ultra“. Осъзнах, че светът в XXI век се развива с неизмерими темпове и това, което аз мога да допринеса, е да се опитам да обединя световните сили и да създам едно ново правно пространство. Тази идея, нямаше да се реализира единствено с пламенни речи, искаше се и икономическото и подплатяване. Вярвам, че този конкурс може да ми даде точно това. Да развия и създадам нови знания, които да ми помогнат някой ден „Plus ultra“ да се превърне в успешен и търсен продукт, създаден от момиче-предприемач.

Проект „Правно-информационна система – „Plus ultra”“

Предприемачеството е процес, воден от желанието и капацитетът за иновации. Цел е създаването на възможности за дейности и в това си качество предприемачеството е фундаменталният първоначален импулс на промяната. Да си предприемач значи да си лидер, това е дейността на хората, които имат смелостта да мечтаят и творят. В основата на развитието на този процес е способността на човека да изобретява и въвежда в употреба нови неща, нови комбинации, нововъведения, които са още неизвестно за потребителите благо. Предприемаческите иновации водят до съзидателно унищожение, тъй като вещаят премахването на стари умения и идеи.
Предприемаческата идея, която Ви представям с този текст представлява внедряване на нов способ на юриспруденцията. Тя е усвояване на неизвестен пазар, на чужда пазарна ниша. Целта е консолидиране на американската правна система и тази на ЕЦ, чрез съставянето на специална компютърна програма, която аналогично да препраща към практиката на другата правна система.Тя ще е нов източник на организация или реорганизация на правни идеи. Предприемаческата идея е нововъведение в галерията от правно-информационни системи. Тя се осъществява от хора, поемащи риск. Тяхната награда е да бъдат предприемачи, да бъдат творци. Резултатът е успехът на тяхната мечта. Искам да бъда предприемач и вярвам, че Entrepregirl ще ме научи на това.
Визията за предприемаческа идея е основана на колективната работа, в която всеки ще има възможността да се докосне до обективното, действащото право на ЕС и САЩ. Тази предприемаческа идея носи наименованието: „Трансатлантическа правно-информационна система – „Plus ultra”. Преди да изведем маркетинг стратегията е нужно да въведем научна рамка.
Какво е Правно-информационна система (ПИМ)?ПИМ е софтуерна програма, съдържаща в себе си достъп до база данни с юридическа насоченост. Тя може да бъде и под формата на web приложение. В себе си тя предоставя данни за нормативни актове, съдебни решения, правни речници. Основната полза, която носи е бързина, ефективност и ефикасност от получите резултати. ПИМ дава възможност за откриване на свързана информация. Свързаната информация е тази, която се съдържа в структурата на правната система и в структурата на нейните компоненти: системата на юридическите актове, системата от правни норми, системата от правни субекти, понятийните структури на правосъзнанието, правоотношенията и др. Това е информацията, която притежава в най-голяма степен юридическо своеобразие.
Питате се има ли подобни ПИС създадени досега?Не, няма. В сърцевината на „Plus ultra” е нейната иновативност. Информационни системи с национален характер са срещани, но важно е да се спомене за липсата им в Гърция – държавата, родила демокрацията, свързваща историята си с развитието на Правото. Гръцката юридическа общност не познава продукта и възможностите на ПИС.
„Plus ultra” ще съдържа текстове от националното – българско, общностното право на ЕС и правния режим, практика, термини, въведени от прецедентната правна юридическа система на САЩ. Това е и основната характеристика на предприемачеството – глобализацията. „Правото е изкуство на справедливото и доброто”, както проницателно пише Целз. Правото те кара да се влюбиш и да изследваш, да се бориш, пазиш и създаваш. Ставаш негов верен воин и първата битка е тази с модерната институционална рамка. Точно тук се намесват естествените икономическизакони. „Plus ultra” е в същината си едно споразумение за бъдещо развитие между ЕС и САЩ в областта на правото.
Бюрократичните процедури и степента на развитие на гражданското общество, както и някои исторически процеси правят осъществяването на тази идея досега невъзможна. Но в зората на един модерен и развиващ се глобален социум нуждата от “Plus ultra” е постоянно коментирана. За съставянето ще са нужни средства. Но тя самата ще носи такива – чрез анюитетна/периодична вноска – абонамент, която потребителите ще заплащат, реклама-банери, хипервръзки, видео-новини. Закупувайки услугата всеки клиент получава специализиран достъп, изразяващ се в потребителско име и уникален идентификационен номер-парола. Информацията, която ще предоставя ще бъде на основата на облигационни, възмездни отношения – договорни.
За да е академично и практически издържана, всяка една предприемаческа идея има нужда от пазарно проучване. Целите на проведеното такова са да си отговори на въпроса: дали хората, за които е насочена тази услуга, биха си я закупили?
В заключение може смело да заявим, че реализирането на тази предприемаческа идея ще бъде ефективен бизнес проект!