Представяне

Добър човек с позитивно мислене, абсолютен професионалист, който приема задачите и работата си твърде присърце. Юрист със страст не толкова към правото, колкото към хората. Страхотен готвач, който постоянно експериментира в кухнята, мечтае да стане писател. Усмихната млада дама, която обича да рискува и да бъде провокирана. Има нужда постоянно от нови предизвикателства. Обича разнообразието както в храненето, така и в живота. Затова работата й по различни иновативни проекти се е превърнало в мисия, а “различен” приема по-скоро като призвание. Стреми се винаги към онова, което да я открои от общото.
Професионален опит:
– “dogovor.at: знам какво подписвам” – съосновател и ръководител на екип от 18 души в направления съдържание, маркетинг, финансиране и IT;
– “pravatami.bg: разкодираните закони” – ръководител редакторски екип с организационни и менторски функции;
– R.O. – съосновател; юридически експерт по качеството.
– Юристконсулт – GD Group; Апис.

Проект „R.O. [rights and obligations]“

Кратко описание:
Иновативна и забавна игра. Игра, която поставя играчите в правнообвързани житейски ситуации от областите работа, потребители, полиция, юридически лица, сделки, семейство, наследство и финанси. В основата си играта е картова със застъпен състезателен елемент и неограничен брой сценарии. Информацията, която се предоставя е юридически коректна като социалната мисия на проекта е изграждане на правна култура при младите хора, използвайки free-to-play бизнес модел. Всяка игра може да бъде за време или до събиране на определен брой точки.
Инициативата разрешава социалният проблем с ниската или липсата на правна култура в обществото ни с особен акцент върху по-младите.

Уникалност:
– Иновация. Проучването ни на над 1000 игри (технологични и настолни) в света показа липса на еквивалент на концепцията на R.O.
– Качеството на R.O. се отличава на ниво дизайн и съдържание, наситено с умерен хумор, който забавлява играчите, докато се състезават за победа в играта.
– Обучителен елемент в посока изграждане на правна култура и придобиване на фундаментални правни познания по съвременен начин е нашата “добавена стойност”.
– Мрежа от доброволци и общност, които развиват и разпространяват инициативата.
– Възможност за игра в отбори, което развива общуването, екипността, дисциплината и лидерството.

Клиенти:
Млади хора между 14 и 45 години, използващи Интернет, които обичат да се забавляват чрез състезателни игр. Три категории:
– “players” – играят играта, но нямат практиката да купуват виртуални стоки.
– “payers” – играят и купуват веднъж или два пъти на година и със сигурност веднъж при включването си в играта.
– “regular” – играят и купуват регулярно (всеки ден/седмица/месец).
Допълнителна таргет група са училищата и родителите, които биха искали да предадат фундаментални правни познания на младите хора между 10 и 18 годишна възраст по забавен начин.

Конкуренти:
В широк смисъл, всички онлайн и мобилни игри се явяват конкурент на R.O. по повод вниманието на играчите. В тесен смисъл, различните видове образователни игри. Много малък процент от тях са с истински обучителни или социални стандарти. Практически те могат да бъдат определени като заместител, поради нарастването на пазара и съответно търсенето.

Маркетинг:
– Представяне на R.O. пред ученици, учители и училищна управа в училища в страната чрез мрежа от доброволци – юристи и студенти по право.
– Разпространение в Интернет (фейсбук, гугъл, форум към платформата, партньорски организации, медии, Google Play, App Store).