Представяне

„Всяка сутрин в Африка се събужда една газела, която знае, че трябва да надбяга най-бързия лъв, ако не иска да бъде убита. Всяка сутрин в Африка се събужда един лъв, който знае, че трябва да бяга по-бързо от най-бавната газела, ако не иска да умре от глад. Няма значение дали си лъв или газела, когато слънцето изгрява, започни да бягаш“
Това е мотото, под което съм се събуждала всеки ден – веднъж газела, доста несигурна и уплашена от това, което ме очаква, друг път лъв, целеустремена и непокорна, но винаги с идеята, че искам да предизвикам нещата да се случват! Най-добре съм успяла да опозная себе си посредством проектите, състезанията и представянията, в които съм участвала в училище, като „Национална олимпиада по гражданско образование“, учебна компания „For you“, есеестични конкурси, инициативи на Juniour Achievement като „Най-добра бизнес идея“, „Мениджър за един ден“ и други.
Посредством такава „трудова терапия“ лесно отграничих силните и слабите си страни, нещата които ме карат да се чувствам пълноценна и на своето място, а именно раждането на нови идеи, работата в екип, решаването на проблеми със стремеж всеки път да надскачам себе си и да влагам по нещо отличително и креативно.
Образование: Имам завършено средно професионално образование в областта на туризма в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, град Сандански /2009-2014/. Най-голям интерес за мен представляваха предметите в областта на икономиката, затова избрах да се развивам в тази сфера и по настоящем съм студентка втори курс специалност Икономика с чуждоезиково обучение с английски език в УНСС, град София.

Най-голямо постижение: Третото място на Националната олимпиада по гражданско образование е наградата, от която съм почувствала най-голямо удовлетворение, защото тя показва релацията между всичките знания натрупани в училище и способността чрез тях да се решават реални социални проблеми. Моята идея беше свързана с намаляване на смъртността на пътя с изграждането на „Слънчеви пътеки“, които да бъдат своеобразен заместител на обикновените пешеходни пътеки тип зебра. Активирането им беше предвидено със сензори, които улавят движението на пешеходеца и щяха да се зареждат посредством слънчеви колектори. Представянето на идеята по-атрактивен начин беше наистина предизвикателство за мен, но всеки път на училищно, регионално и национално ниво се стараех да правя по нещо ново и да доразвивам идеята. Така че това беше притеснителен, но безкрайно полезен дискомфорт. На национално равнище трябваше да решим и казус по определен проблем, като се позовем на Конституцията. Тук за първи път усетих как понякога моралът и правото могат да бъдат в сблъсък и как всяко едно решение трябв да бъде подлагано на обстойно разсъждение винаги от страните на всички засегнати лица. Но като цяло ценя много повече малките си постижения, защото ги оценявам като малките стъпки, които ще ме доведат до нещо голямо. Така че дори и да звучи странно възприемам, дори и успеха си в университета за постижение и най-вече това че не съм обърнала гръб на посоката, в която съм тръгнала и не съм забравила, нито съм се отказала от това, което искам да постигна.

Интереси: В професионално имам интерес в сферата на финансите и по-точно Кредитен риск, защото е свързано с анализаторско, критично и градивно мислене и изисква непрекъсната подготовка, запознаване със спецификата на различни сфери от бизнеса. От друга страна работа в Маркетингова агенция на позиция като Медиен планьор е сфера, която ме привлича със съчетанието между анализаторски умения и креативен подход.
През свободното си време се опитвам да опозная, колкото се може повече сфери от живота, затова често участвам в различни доброволчески инициативи – събитието Sofia Quest организирано от неправителствена организация IYAC, събития на център за култура и дебат „Червената къща“, доброволец в Детската Евровизия 2015. Запален киноман съм, но по-често предпочитам по-малките и некомерсиални салони на G8 и Дом на киното. Често се възползвам от организираните в университета форуми, а също и тези на StartitSmart и LeadersTalk. Ценното за мен в тях е да се опитам да поглед на през призмата на лекторите независимо в коя сфера са се реализирали, те носят специфичен светоглед, през който се опитвам да пречупя и себе си.

Проект „UniBoard“

UniBoard се стреми да повиши мотивацията на студентите и интереса им към учебния процес, като го превърне в игрален процес и то в мобилна версия. Неудовлетвореността от образователния процес, начина на оценяване и неадекватността на учебния материал превръща най-ценния ресурс на студентите-времето, да изглежда пропилян. Натрупването на определен капацитет от знания, в определена сфера, които ще са приложими в реалния професионален живот, в по-голяма степен е наистина въпрос на време, защото за да е конкурентно способе всеки амбициозен млад човек ще намери начин да си набави нужните знания чрез голямата информационна маса, с която сме заобиколени. Големият избор се изразява в това дали той осъзнава нуждата от това знание в момента. А ако го осъзнава, той със сигурност ще иска да го придобие под формата на игра, защото „след като една игра е изиграна, тя остава в паметта като едно духовно творение или ценност, тя се предава от поколение на поколение и може да се повтори веднага или след дълго време“ . С тази концепция е свързано и мотото на нашата компани , а
именно: „Да знаеш е въпрос на време, а да играеш – на избор!“ UniBoard e 1)мобилно приложение – платформа за дигитализирани 2)настолни игри, което има за цел революционализиране на 3)висшето образование. Базира се на корелация между конкретна базова дисциплина заложена в университетската програма и целите, които си поставя изучаването и, и конкретна бордна игра, при играенето на която се развива същото умение. Като резултатите, които студента отчита в играта се прибавят по кредитната система към крайната семестриална оценка на студента, като гарант за придобитото умение. Приложението е свързано с уеб-базираната информационна система на висшите учебни заведения (webstudent – УНСС, СУСИ-студент – Софийски университет, webstudent – Икономически университет Варна), която дава изчерпателна информация за ресурсите предоставени на студентите от учебното заведение и постигнатите резултати се отразяват автоматично в системата.
Три са важните аспекта върху, които се гради уникалността на продукта:
– Мобилно приложение – програмерано е за най-популярните платформи iOS, Android, Windows Phone 7.5 и може да бъде изтеглено от маркета на мобилна операционна система AppStore, Google Play, Windows. От една страна то ще може да се предлага като самостоятелен продукт за развлечение, а от друга страна при въвеждане на съответната идентификация – факултетен номер ще прави автоматична връзка със съответната университетска информационна система и ще започва да и подава адекватна информация.
– Настолни игри /boardgames/ – селектирани са ограничен брой популярни настолни игри, някои от които вече са дигитализирани и адаптирани за мобилни приложения. Всяка от тях изисква набор от умения и качества, които прави играча победител, а в реалния живот определения набор от качества и склонност към развитие на други такъва го прави успешен в живота. Играенето на съответните игри гарантира не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение и стратегии които са приложими в бизнес средата.
Някой от селектираните игри са следните – Dixit, Ticket to ride, 7 wonders, Pandemic
– Система на висшето образование – синхронизиране на приложението и точките получени от играта с Наредбата на МОН и изискванията за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити, която и е изградена на базата на Европейската такава система / ECTS/ Кредитът е цифрово изражение на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на знания, формиране на умения и компетенции, определени в квалификационната характеристика на специалността, и изискванията на учебния план за образователно-квалификационните степени „специалист“, „бакалавър“ и „магистър“. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини. Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.
Имайки предвид международните стандарти, един кредит е приравнен не на броя часовете, които студента е посветил на приложението и конкретната игра, а на постигнатите от него резултати чрез получените точки. Като различното точковане при игрите предполага и различен максимален и минимален брой точки за различните игри, които ще се равняват на един кредит. Кредитната система има задължителен характер и допустим минимум, който трябва да бъде гарантиран, за да бъде семестриалната година завършена. Максималният брой кредити събрани от студента рефлектира върху крайната му оценка по определена дисциплина в диапазона на 0,50 стотни от оценката.

Насочен е към: Проектът е насочен към студенти в икономически вузове, които могат да бъдат обособени в три подгрупи в зависимост от това в кой курс на обучението си са, съответно:
1-2 курс – смятам, че интересът от тази подгрупа ще е най-голям, защото това са студенти, които проявяват най-голям интерес към игровия елемент и повишаването на семестриалния успех
3-4 курс – в тази подгрупа се отчита най-голям интерес към бордните игри, затова разчитам те да са основата за подбор на основните дигитализирани игри, които ще се включат в приложението
Магистри и докторанти –техният интерес се надявам да е основан на това, че са хора, които осъзнават положителния образователен ефект на подобни игри и хора, които са наясно с търсените на пазара умения в конкретни икономически сфери.