Представяне

Казвам се Велислава – Михаела Крачунова. Ученичка съм в дванадесети клас в ГПЧЕ „Христо Ботев“ град Кърджали.
Още от самото ми постъпване в гимназията у мен започна да се заражда любовта към чуждите езици. Изучавала съм основно английски и немски език и допълнително испански език, не само в учебните часове, но и в извънкласни групи. През цялостното си обучение съм участвала в много национални олимпиади и състезания в областта на чуждите езици.
Освен това, обичам да участвам с писмени разработки в различни конкурси. Миналата година спечелих конкурс за есе с награда посещение на Европейския парламент и Централата на НАТО в Брюксел. Това повлия на решението ми да избера Международни отношения за специалност, която да изучавам в бъдеще.

Проект „Създаване на сайт – „Светът на езиците““

Необходимостта да владееш чужди езици в днешния глобализиран свят постоянно нараства. Затова моята идея е създаването на уебсайт – „Светът на езиците“ за преводачески услуги и помощ в областта на чуждите езици.
Въпреки изобилието от сайтове, самоучители и помагала по различни езици, от които човек може да получи информация, има възможност тя да не е надеждна. „Светът на езиците“ гарантира достоверност, тъй като, сформираният екип ще бъде от компетентни, сертифицирани лица, съставляващи първата – „основна“ група, осъществяваща преводаческите услуги. Ще има и втора – „спомагателна“ група, която ще оказва помощ чрез корекции на неофициални документи.
В „основната“ част на екипа ще бъдат включени не само филолози, преводачи, преподаватели, но и хора, които имат желание да правят преводи и отговарят на условието – да владеят езика на най – високо ниво, което трябва да бъде доказано с представянето на валиден документ. Това ще даде възможност за студенти и други работещи хора, които разполагат с време и имат нужната квалификация, да практикуват и усъвършенстват своите знания по езика и едновременно да получават допълнителни доходи.
„Светът на езиците“ ще даде възможност на ученици да се включат в „спомагателната“ група, и да помагат в превода на неофициални документи. Те ще дават съвети, ще правят корекции на различни материали, които техните връстници имат да подготвят във връзка с учебния и извънучебен процес. Преди това, желаещите да се включат към екипа на сайта, трябва да докажат своите познания по езика чрез успеха си в училище в областта на езиците, препоръка от преподавател, сертификати и грамоти от участия в различни състезания и олимпиади.
Как ще се ползва сайтът?
Първата стъпка е регистрация и споделяне на сайта в социалните мрежи, за да стане той достояние на повече хора.
Втората стъпка, след регистрацията, е изпращане на материалите за превод. Екипът ще върне обратна информация за цената и след заплащане, преводът ще бъде извършен и върнат на потребителя. Цената за преводаческите услуги на официални документи и за спомагателните услуги ще бъде различна, и ще зависи от обема на информацията и времето, за което потребителят желае да я получи.
Особено полезен за всички, най – вече за учениците, ще бъде форумът, в който ще могат да бъдат задавани въпроси, и в който, посетителите ще могат да си помагат без заплащане. Той ще бъде „верен помощник“ на малки и големи, които се нуждаят от допълнителни обяснения при овладяването на езика.