Представяне

Съвместната ни работа започва през септември 2014г. в агенция за подбор на персонал. В период от 1,5г. работихме като екип, занимавайки се с дейности в сферата на човешките ресурси, откъдето се зароди идеята.
Цветелина: Завършила магистратура по Стратегическо управление в СУ “Св. Климент Охридски“ през февруари 2016г., а преди това – Стопанско управление в същия университет. По програма Еразъм учих един семестър в Перуджа, Италия. Средното си образование завърших в Природо-математическа гимназия в родния си град – Бургас.
Рени: В момента уча магистратура по Икономика на човешките ресурси със специализация “Управление на човешките ресурси” в УНСС, а преди това завърших бакалавър със специализация “Прогнозиране и планиране” в същия университет. Средното си образование завърших в гимназия с преподаване на чужди езици в гр.Правец.

Най-голямо постижение: Съвместните ни начинания са свързани с работата ни в агенцията за подбор.
Най-голямото постижение като екип е успешното справяне с обем работа по временни назначения, надвишаващ неколкократно стандартните обеми. Срокът за изпълнение беше по-кратък от обичайния. Целта – да се отговори на нуждите на клиента по най-добрия възможен начин, беше постигната.

Интереси: Цветелина: Професионалните ми интереси са свързани със сферата на човешките ресурси, но също така имам интерес и към сферата на образованието и предприемачеството. Към настоящия момент се занимавам със семеен бизнес, свързан с услуги в образователната сфера.
Лични интереси: йога.
Рени: Професионалните ми интереси са свързани със сферата на човешките ресурси. В момента работя в тази сфера и по-конкретно – подбор и payroll.
Лични интереси: история

Проект „Eagle“

Преходът от студентската скамейка към работното място се явява трудна стъпка за младите хора, което много често се дължи на липсата на професионална ориентация и на подготовка, несъответстваща на нуждите на реалната бизнес среда. Идеята е да се създаде онлайн платформа Eagle, представяляваща виртуален партньор за двете страни в този процес. Основната функция е да се улеснява свързването между работодатели и студенти по пътя на професионално развитие. Подходът е различен от стандартния, като се обръща процесът – работодателите предлагат възможност на най-подходящия или талантливия според тях от регистриралите се кандидати в платформата. Чрез Eagle студентите предоставят информация за себе си, която освен автобиографични данни, ще включва тестове за оценка, въпросници и възможност за видео/писмено представяне. За компаниите Eagle предлага платена услуга за бърз достъп до широк кръг от потенциални кандидати, съкращава процеса на подбор на млади таланти, пести време и ресурс. Възможности за консултиране, менторство и коучинг ще бъдат част от платформата.

Насочен е към: Основният фокус на проекта е към студенти и наскоро завършили. Приложим е и за ученици, които имат необходимостта да се ориентират практически при избора на определена специалност за обучение. Проектът в този смисъл има социална насоченост с цел скъсяване на дистанцията между бизнеса и студентската скамейка. Чрез платформата ще дадем възможност и за осъществяване на менторство/коучинг от страна на представител от компанията към кандидата, като процес, продължаващ във времето.
Eagle е насочен и към компаниите – ползата се изразява в улесняване и повишаване на ефективността при процеса на подбор и възможност за достъп до виртуални профили на кандидатите.