Представяне

Здравейте! Аз се казвам Сузана Методиева Станимирова и съм студентка 4-ти курс в Университета за Национално и Световно Стопанство. Катедрата, в която уча, е “Управление и администрация” с поднаправление- публична администрация.
По принцип не обичам да говоря за себе си поради причината че се старая да бъда човек, който прави впечатление и не е нужно допълнително пояснение за това какъв е всъщност. И въпреки това мога да кажа,че нещото, което се стремя да покажа на хората, е че човек може да бъде лоялен и добър с околните. Старая се да бъда точно такава. Някъде чух, че на човек нищо не му пречи да бъде добър дори и с човек, с който ще говори 2 минути през живота си, а и не трябва да правим неща, които не искаме другите да правят на нас. Това са важните принципи за мен.
Аз се опитвам да следвам мечтите си и да се уча от грешките си. Много от целите ми са свързани с моето кариерно развитие. Много бих желала да се възползвам максимално от всяка предоставена ми възможност. Считам, че мога да науча по нещо от всичко, с което се захвана. Такава възможност, за получаването на нови знания и поставянето на нови цели, виждам и в този конкурс. Аз обичам да участвам във всякакви лекции, презентации, конкурси, дейности и други подобни неща, а когато те са и извън сферите на дейност и знания, където аз съм най- добра, ми е още по- интересно.
Извън дейностите ми в университета и дейностите около него аз се занимавам с личностното ми усъвършенстване. То включва това, че продължавам да следвам специалността си от училище, която е рисуване и съответно рисувам, когато искам. Усъвършенствам и моя, както и на всички, любим английски език. Личността ми се усъвършенства, и когато практикувам различни спортове, които са моята голяма любов.
На думи мисля, че това е достатъчно, както ви казах предпочитам действията.

Проект „Better you“

Моят проект се казва “Better you”. Най- общо казано проектът ми се описва с думите- персонален органайзер на прогреса. Това нещо ще представлява виртуална програма, която може да бъде използвана от всеки, който е на ниво поне първи клас като няма горна граница на възрастта. То няма да е предназначено конкретно за една група хора,а напротив. Програмата ще е универсална и ще може да се прилага при всеки като не се гледа неговия статус в обществото или неговата професия.
Структурата на тази програма и нейното визуално проявление ще са осъществени с помощтта на отделни секции, в които ще са написани и думите, които човек ще трябва да следи, за да вижда своето развитие. Секциите, които човек ще трябва да отваря и попълва регулярно, ще съдържат категориите doing, done, mypromisses, myaims и theprogress. Всеки може да избере период, в който да попълва своя органайзер според неговата заетост. За по- заетите хора ще може да бъде избиран период за попълване веднъж в началото и веднъж в средата на месеца. За хората, които може да отделят повече време за програмата, ще има и възможността за попълване всеки ден. При положение че в органайзера не бъдат въвеждани данни повече от две седмици той ще известява своя собственик като на иконката му застава червено флагче.
За да бъдат сформирани секциите всеки ползвател на органайзера ще трябва, при първото влизане, да отговори на кратки въпроси спрямо някои от категориите. Те ще изяснят целите, към които човек се стреми и иска да постигне. Съдържанието на всяка от секциите се изразява в следното, което е:
– doing- в тази секция човек ще трябва да отговори на въпроси, които са свързани с това, което иска да постигне като отбелязва и срок за постигане. Ще трябва да каже към какво се стреми и каква е причината да го иска. След като е отговорил на тези въпроси в тази секция ще се показва, при всяко посещение, целта и при поставяне на мишката върху нея ще излиза в балонче и каква е причината да бъде постигната. При положение че аз избера моята цел да е- да завърша този семестър с повече от добър като сложа мишката върху нея щи излезе и причината ми, която
ще е- за да бъда нещо повече. Под целта ми ще има ред с оценки от 1 до 5, с които ще оценявам своите действия спрямо успешното постигане на целта. В секцията ще има и човек, който спрямо моя успех ще изглежда недоволен или доволен. При положение че е недоволен ще се появява балонче, в което ще пише насърчителни думи. При положение че е доволен ще има балонче, в което ще пише стимулиращи думи, за да не се отпуска. В тази секция могат да бъдат поставени повече от една задача, която човек си е поставил. Различните цели ще бъдат подредени една под друга ще
се отварят на цял екран, когато бъдат избрани. Когато срокът на задачата изтече и тя не е изпълнена той може да се поднови. На задачата автоматично се слага червено флагче, което показва, че тя е изоставаща
– done- в тази секция ще се прехвърлят автоматично успешно приключените цели. Тя ще представлява една систематизирана хронология на действията
– mypromisses- в тази секция потребителят ще поставя своите цели, които ще са в дългосрочен период. Като тяхното задаване може да започва в началото на започване на използването на програмата и всяка година те да бъдат подменяни с нови. Това ще представлява нещо като хронология на нещата, върху които човек не работи в момента, но ще започне работа по тях скоро
– myaims- в тази секция човек ще записва най- далечните си цели, които ще се може да осъществи след по- дълъг период от време
– theprogress- в тази секция ползвателят ще може да записва различни мотивиращи мисли, които ще може да прочита, когато пожелае
Целта на този органаизер се състой в това да има прогрес между отделните секции като нещата от секция myaims не отидат в секция mypromisses, после в doing и в done като междувременно се чете и секцията myprogress, която да помага при осъществяването на другите. Човек ще може да следи какво е направил от самото начало и да следи по какъв начин се развива. И най- малките деца ще могат да се учат да преследват целите си и да следят за тяхното постоянно развитие. По- големите хора ще могат също да систематизират това, което правят и да следят неговия прогрес.
Този персонален органайзер може да бъде едно практично приложение, което ще може да следи за прогреса на своя ползвател.