Представяне

На 23 години съм от град Плевен. От малка обичам да рисувам и съм възпитаник на арт школа „Колорит“ – Плевен. Владея английски, изучавам активно немски и чешки език. Интересите ми обхващат информационни технологии и виртуална реалност.
Средното си образование завърших в Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен, с първи чужд език – английски и втори – немски език. Придобих бакалавърска степен по специалността „Компютърни системи и технологии“ в Технически университет – гр. София. В момента завършвам магистърската си степен по „Графичен и уеб дизайн“ към Факултета по компютърни системи и управление на Технически университет – гр. София.

Най-голямо постижение: Смятам за най-голямо постижение своите отличия и награди от национални и международни конкурси по рисуване, участия в пленери и изложби. Първите ме научиха, че постиженията се печелят с желание и много упорит труд, вторите – че приятели се намират там, където мечтите ги срещнат, а последните – че добрият баланс между количество и качество може да бъде постигнат само и единствено от добър екип.

Интереси: Професионалните ми интереси са свързани с програмиране, дизайн на потребителски интерфейси, графичен и уеб дизайн. През свободното си време обичам да се занимавам с фотография, рисуване, четене, плуване и планинарство.

Проект „MeDICOM – приложение за визуализация и обработка на медицински изображения“

Днес, в епохата на глобалната комуникация и информация, всеки пациент има право на достъп до медицинска информация – изображения, анализи и доклади, които оформят цялостната диагноза и необходимото лечение. Много от медицинските изображения, които пациентите получават, са на електронен носител. В много случаи пациентът не може да отвори медицинското изображение поради сложността на включения в диска софтуер или липсата на такъв, поради което е необходимо да заплати допълнително за получаването на своите медицин ски изображения на физически (хартия или фотографска плака) носител.
Моята идея включва създаване на оптимален медицински софтуерен продукт, чрез който медицински изображения, получени чрез използването на различни модалности (ултразвук, компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс), могат да бъдат визуализирани, обработени, изпращани и конвертирани от стандартен медицински DICOM формат в друг, достъпен за пациенти. Социалната значимост на този продукт за преглед на медицинска информация е голяма. Чрез такъв софтуер лекарите и пациентите биха могли да имат защитен, бърз и лесен достъп до необходимата медицинска информация.

Насочен е към: Медицинският софтуер може да бъде използван за целите на образната диагностика както от специалисти, така и от пациенти. Необходимостта от такъв софтуерен продукт е голяма поради възможността да се улесни работата в медицинските заведения и да се подобрят услугите, които те предлагат на своите пациенти. Специалистите в сферата на образната диагностика могат да получат медицински изображения с подобрено качество и възможност за последваща обработка при необходимост. Чрез този софтуерен продукт биха могли да се намалят лекарските грешки, а комуникацията между специалисти, пациенти и компютри да бъде по-ефективна и успешна.