Представяне

Работещо момиче, като се занимавам с цялостната административна дейност в малка частна фирма. Като една млада и упорита жена, целите ми са далеч по- големи. Една и може би най – съществената от тях е собствен проспериращ бизнес. Може би собствен звучи доста смело за момиче на 23 – годишна възраст, но всяко нещо има своята цена, а цената на удовлетвореността е непрестанен труд и самоусъвършенстване, именно към това се стремя аз.
Студент съм магистратура първа година при Технически университет – гр.Варна – специалност „Управление на проекти“. Завършила съм бакалавърската си степен в същия университет със специалност „Индустриален мениджмънт“.

Най-голямо постижение: Не е присъщо за мен за класифицирам нещата в любими и не толкова любими, но може би едно от най – стойностните ми постижения е, че от както съм започнала висшето си образование се издържам сама, като смятам това за съвсем естествено развитие на жизнения път на всеки млад човек, искащ да постигне нещо, независимо в личен или професионален план. Съответно сред моите гордости е и това, че успешно завърших бакалавърската си степен и успях да запиша магистратура, именно онова, което исках.

Интереси: Бих казала, че интересите ми са толкова колоритни и разнообразни. Аз съм човек, който постоянно се захласва по нови и нови неща. Една от най – силните ми страсти е интересът ми към българския фолклор, като от 18 години се занимавам активно с български народни танци, а от скоро започнах да се усъвършенствам в бродирането на фолклорни шевици.
Изключително много обичам да пиша статии,а и не само, като дори имах съвместна идея с приятел и бяхме създали сайт, където публикувахме само авторски текстове. Имам спечелени и награди от различни конкурси относно писане.
Била съм 2 мандата председател на домови съвет в студентско общежитие при ТУ – Варна. Имам интерес към различни доброволчески кампании , често следя за такива в сайта Time Heroes.
В професионален план все още съм зелена и с не толкова опит, но имам амбициите да се занимавам с дейности, които са динамични и иновативни и съм привърженик на дигиталната икономика, която смея да твърдя , че е настоящето, което се опитва трайно да се наложи и за в бъдеще.
Обичам да се занимавам с разнообразни дейности и не обичам графика ми да е празен от към ангажименти, затова се стремя към постоянна активност. В свободното си време обичам да чета и съм привърженик на йогата, която също до голяма степен спомага за личностното израстване.

Проект „Уча се – Успешен съм!“

За мен един от най – големите проблеми в България е остарелите методи на организация и работа във всяка една сфера на дейност. Разковничето за мен се крие в това, че българина е страхлив и недоверчив и затова плахо пристъпва към промените и иновациите, а те са жизнено важни за една просперираща икономика. Считам , че тази маниакална предпазливост се дължи на недостатъчно публичност и информираност на гражданите и то във всички възрасти. За тази цел проекта се стреми към достигане на възможно най – голямо количество информация до хората. Това би могло да се случи , чрез организиране на кампании и дейности, които по един или друг начин да информират и дори обучават съответните лица. Нужно е да бъде създадена платформа с иновативните практики, които са в настоящето и тези, които предстоят, за да може по – плавно да се преминава през етапа на навлизане в нова среда и нов алгоритъм на действие.

Насочен е към: Проектът цели да обхване всички сфери – образование, бизнес, държавни институции, гражданско общество и пр. Обучавайки и запознавайки всички звена със съответните иновации и промени в различните сфери на дейности би спомогнало за по – високо ниво на организация и би забързало процесите на протичане на различни дейности, тъй като , когато сме запознати с дадена ситуация, бихме реагирали по – адекватно.
Проекта би бил от голяма полза и за бизнеса, тъй като обученията , които ще се предлагат биха допринесли за повече качествени кадри на пазара на труда.
До голяма степен би помогнало освен организирането на семинари, лекции, обучения в различни градове , на платформата на проекта да бъдат качени и уебинари, които да спомагат за самоусъвършенстването на вече обучени кадри.