Представяне

Аз съм все още ученичка в СОУ „Козма Тричков” във Враца. Мотивиранa съм по отношение на обученито и бъдещата ми предприемаческа дейност и съм готовa да придобивам нови разнообразни и специфични умения. Работя организирано, усвоявам бързо работни дейности, лесно се адаптирам към промени в условията, умея да работя в екип и да комуникирам с различни събеседници.
Бих желала да участвам в Конкурса за Момичета с предриемачески идеи, защото обичам интересни, пълени с емоции инициативи, евентуално с много нови запозананства, напрегната и интензивна работа по формулирането на идеята. Очаквам да навляза в нови, непознати за мен сфери на бизнес отношенията. Това е чудесна възможност, с която ще мога да тествам възможностте си и натрупаните до момента знания и компетенции.

Проект „Нова система за туристическа маркировка“

През 2014 и 2015 се увеличи многократно броят на изгубени в планините туристи, особено на чуждестранни туристи в Българските планини Рила, Пирин, Родопи и Стара планина, въпреки развитието на съвременните комуникационни технологии. Маркировките на туристическите пътеки в нашите планини са остарели и често се губят на големи разстояния. По света има две концепции за маркировката: едната залага на много маркировка, недостатъчно подробни карти и малко планински водачи, докато другата – на малко маркировка, много карти и водачи. Аз, обаче, предлагам цялостната концепция за маркирането на маршрути в България да се промени, което ще доведе до разумен баланс между двата варианта и ще направи планините безопасни при всякакви метеорологични условия. Тази концепция е свързана с подобряване сигурността на планинските преходи, като предлагам модификация и подобрения в туристическата маркировка, системите за връзка с контролно-спасителните служби и нова и опростена за използване навигационна система. Всяка туристическа пътека ще бъде указана със съответния
цвят с малки многофункционални устройства през определеното в наредбите за маркиране разстояние. На всяка табелка /устройство/ ще има светлинни и звукови индикатори, които ще се задействат със сензори още при здрач и лошо време. Също на всяка ще има бутон за връзка с Планинската спасителна служба при нужда, който автоматично ще показва текущите GPS координати. Те също ще бъдат изписани върху всяко устройство от системата. Предвиждам също при поискване от туристите да се указва маршрута от едната до следващата маркировка, т.е. 100 метра стръмно изкачване и завой на ляво, например. Маршрута ще може да се види на текущата табелка, да се чуе от запис гласово на няколко езика и чрез NFC tag технология да се свали на смартфоните и таблетите на туристите. Ще може да се сваля както маршрута до следващата маркировка, така и оставащия до края път или последния обект от този маршрут. Всяко устройство е снабдено с тънка титаниева опаковка за защитаване от атмосферните условия.
Приоритетно е насочена към увеличаващия се брой хора, посещаващи планините без необходимите туристически познания и подготовка.
Предложението ми е съобразено с Националната стратегия за развитие на туризма в България, в частта й Устойчивост, т.е. развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в себе си дългосрочната икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи околната среда, както и социална съвместимост. Именно социалната съвместимост и сигурност е приоритет на концепцията. С тази промяна ще се осигури унифицирана, постоянна и устойчива туристическа маркировка. Това ще помогне на повече хора безпроблемнно и спокойно да посещават
Българските планини, да се движат, да дишат чист въздух и да живеят като цяло по-здравословно. Следователно ще подобрим и качеството им на живот.