Представяне

Аз съм Маринела Балевска, родена съм в гр. Габрово, но уча и живея в гр. Велико Търново. Студентка съм във ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий“, 2 курс, специалност „Стопанско Управление“. Бъдещите ми цели са насочени към изграждането на кариера, която ще ме мотивира да се развивам във все повече направления и ще ми носи лично удовлетворение. Обичам най-много да работя с хората, харесва ми да работя в екипи, да наставлява и да бъда наставлявана от опитни кадри. Участвала съм в състезания, свързани с икономиката и бизнеса, но имам и награди от музикални и творчески конкурси. Фокусирам се върху образованието си, а като цел в най-близко бъдеще съм си поставила самостоятелността в живота ми – искам сама да осигурявам финансовото си бъдеще и насочеността в живота ми да е изцяло в мои ръце, без да завися от нещо или някого.

Проект „Организиране на събития“

Идеята ми е да се създаде web сайт, който да дава възможност на потенциалните клиенти, да организират различни мероприятия с помощта на организатори (в наше лице) , чрез интернет контакт. С подаването на заявка от страна на клиента, че иска да използва услугите ни, един организатор се заема изцяло с организирането и подготовката за даденото събитие, от личен или професионален характер.

Клиентът ще предостави информация за повода на събитието, избраното място, датата, броя на гостите и всичко друго необходимо, за изграждането на цялостна концепция и организация, изготвяща се от служителя. Ако се прояви желание на клиентада се срещне с организатора и да влияе пряко и контролира процеса, всички организатори ще са събрани в общ офис, където да се провеждат бизнес срещите. От офисът и мениджъра ще се направляват всички поръчки, ще се изгради атмосфера на колегиалност и възможност за работа в екип.

С течение на времето ще се създадат трайни контакти с Доставчиците на необходимите ресурси за празненствата. Чрез web сайта ще се осъществява връзката между организацията и клиента, като се изгражда персонална комуникационна линия за предаване на нужната информация и дори снимков материал, за да е наясно клиента, докъде и как върви подготовката. По този начин ще се спестява време и ненужни разходи. Клиентът ще е в течение с организирането, като няма да се налага да общува и подготвя всичко сам, ще му се съкрати времето и усилията да търси и избира всички условия. Организаторите ще се съобразяват с мнението му, дали иска да се допитва до тях за всяко решение или ще са свободни да покажат потенциала си.