Представяне

Аз съм отговорна, предприемчива личност, ориентирана към иновативно мислене и решаване на конкретни проблеми. За втора година изучавам Предприемачество и бизнес, като активно се включвам в различни инициативи и състезания, свързани с доказване на наученото в училище и създаване на различни иновативни продукти и услуги. С учебната ми компания сме Национални шампиони в категорията „Най-добър учебен социален бизнес” в състезание на Джуниър Ачийвмънт България за създадените от нас Библиотека за играчки и работилница за
поправка на играчки. Срещите с други млади хора, мислещи като мен ми носят удовлетворение и радост. Работата с ментори в различните сфери, в които работим, ме правят все по отговорна и търсеща. Обучението ни в училище изцяло е ориентирано към търсене на иновативни решения на различни проблеми. В процеса на работа ставаме все по-решителни да отстояваме идеите и принципите си. До сега съм участвала в многобройни лагери, проекти, конференции и семинари. Финалистка съм в няколко национални състезание и с учебната ни компания участвахме в
Европейски финал през 2014 година.

Проект „HOLOSELF“

Идеята ми е за създаване на високотехнологичен иновативен IT продукт, наречен Холоселф, който е предназначен за комуникация между хората. Този продукт предвижда максимално визуализиране и наподобяване живия контакт чрез холограмни 3D изображения на потребителите. Тялото на платформата ще бъде с размерите 480 x 800 pixels. Тя ще се прикрепва към различни повърхности (дървени, стъклени, пластмасови) чрез вакуум тапа.
Платформата ще има три бутона по лявата си дължина: за включване и изключване на устройството; за включване и изключване на менюто на устройството и последният – за започването на разговор.
Менюто на устройството ще представлява холограма. Новото и различно при нея обаче ще бъде това, че човек ще може чрез докосването си да я управлява. Тази методика е в момента в разработка от Provision Interactive Technologies. Отгоре, върху повърхността на устройството ще има специален дисплей от 324 ултразвукови преобразуватели с резонансна честота 40 KHz, за да може да пресъздаде образа и ние да можем да го докоснем. Данните за пространственото разположение на ръката на човека се предават от два контролера Wii Remote. За целта на един от пръстите е закрепен
светлоотразяващ елемент, на който попада излъчване от светодиоди.
Разговорът ще започва при натискането на последния трети бутон. Чрез него започва разговорът с абоната, когото сме избрали от холоменюто. Със започването на разговора от същия дисплей, който е с размери: 4.30 inch, ще се покаже на мястото на старата нова холограма, този път с ликът на човека, с когото сме се свързали. Ние ще виждаме частта от него, която са сканирали сензорите, намиращи се отстрани на Холоселф. Ще използваме системата инфрачервени сензори, наречени LiDAR (Light Detection And Ranging), които сканират образа на сонарен принцип 2.5 милиона пъти в
секунда. Тези сензори ще сканират човешките стави, както и движението на потребителя и чрез дифракция образът през лещите ще се пречупва и ще се появява като 3D – образ холограма на дадения човек.
Нашият продукт ще се зарежда чрез слънчеви панели, които ще бъдат разположени от дясната дължина (част) на устройството, за да може връзката между устройствата да бъде практически – безкрайна. За връзка между отделните такива устройства ще използваме мобилността на интернет, така нареченият Wireless Fidelity , а за да може да имаме връзка, дори когато нямаме wi-fi около себе си ще бъде вградена в нашия продукт 3G/4G карта.
Holoself е предназначен основно за хора в неравностойно положение – в инвалидни колички, незрящи и с намалено зрение, с намален слух и затруднения в комуникациите.