Представяне

Казвам се Катерина и съм родена във Велинград. От няколко години живея във Виена, където следвах. Най-добре ме описва думата „времигрант“, която Александър Найденов много правилно дефинира. Все още живея в Австрия, но бих искала да се върна в България, когато имам възможност да променя нещо и да допринеса за всеобщото добро. Завърших Езикова Гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив с немски език. След това заминах за Австрия, за да следвам в Икономическия университет във Виена.

Най-голямо постижение: След гимназията реших да следвам в Австрия. Заминах сама и успях да се справя с всички предизвикателства, пред които се изправих.

Интереси: Интересувам се от устойчиво развитие и бизнес практики, чиста енергия и технологии.

Проект „Decentralized information platform“

Информацията e един от най-важните активи в днешно време. Държавните институции извличат безброй данни с икономическо и обществено значение. Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета прави публикуването на публична информация в отворен формат задължение на държавните институциите и повторното й използване достъпно за всеки, с което се цели насърчаване на създаването на приложения върху отворените данни и реализирането на бизнес идеи.
Благодарение на портала за отворени данни „opendata.government.bg“ България е на шестнадесето място според „Global Open Data Index“, задминавайки много европейски държави. Доверието в държавните институции в България обаче липсва, а информацията, публикувана в портала идва точно от тях. Можем ли да сме сигурни, че веднъж публикувана, съдържанието й няма да бъде променено? Можем ли да разчитаме на достоверността й, да взимаме решения и да развиваме бизнес идеи базирани на нея?

Насочен е към: Проектът е насочен към българските граждани, бизнесът и държавната администрация и цели създаването на платформа, базирана върху „Ethereum Blockchain“, която да събира и верифицира публикуваната информация от държавните институции и да осъществява прозрачно общуване, поставяйки доверието в основата на отношенията. Платформата ще предлага сигурност и достоверност на информацията. Веднъж качена на платформата, информацията остава непроменена, правейки доверието в нейното съдържание и достоверност възможно. Уверени в автентичността на информацията, предоставена от държавните институции, гражданите и бизнесът ще могат да взимат решения и развиват своите идеи въз основа на нея.
Използвайки портала, гражданите ще могат да споделят проблеми с обществено значение, да предлагат решения и инициират проекти, както и да запитват допълнителна информация от държавните агенции. Предвидено е гласуване, с което ще бъде оценяван интересът към предложените проекти и стойността им за обществото. Така държавните институции ще имат актуална информация относно въпросите и проблемите на гражданите. Платформата ще дава възможност, както на обществото (чрез crowdfunding), така и на публичния сектор да подкрепя реализирането на проекти, подобряващи живота на българските граждани.