Представяне

Завършила съм бакалавър по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“, а след това в търсене на по-добро образование пропътувах с автобус из почти цяла Европа, за да стигна до Нидерлания. Там завърших магистратура по Европеистика. Така се запознах вече в детайли с начина на функциониране на ЕС, различните фондове и програми и къде да търся най-точната информация.
По-интересното обаче правих по време и на двете си следвания – занимавах се като доброволец с европейски проекти за младежи, обучения, стажове. Пътувах доста чрез различни проекти за обмени и правих стаж за институция на ЕС. С голямо разочарование обаче разбрах, че съм една от малкото, знаещи за тези възможности. Това е и главната причина да се включа в състезанието.

Проект „Център за информация за европейски програми и стажове за младежи“

Ще се създаде „консултантски център“, където младежи да получават информация за възможности, предлагани от различни европейски програми и фондове, както и за стажове в институции и звена на ЕС.
Докато работех като доброволец в български НПО-та открих, че много младежи считат участието в международен проект за възможност, предоставяна само на „връзкари“ и дори не подозираха колко лесно е участието в такъв вид обмен. Нещо повече, много от тях дори не знаеха в колко обучения могат да се включат в страната. В центъра ще бъдат разяснявани всички детайли на програмата. Освен това на младежите ще бъде предоставяна база данни с НПО-та, които могат да ги изпратят на обмен и обмени, за които в момента се търсят доброволци.
На второ място, много студенти срещат трудности с откриването на информация за възможностите, предлагани от програма Еразъм + (по време на обучението им и след завършване). В този център те ще могат да получат пълна информация, съобразена с ръководството, издадено от Европейската комисия. Това не означава, че ще бъдат прескочени университетите като даващи информация звена. Целта е студентите да получат пълна информация и да могат да зададат своите въпроси. Тогава вече те биха могли да се обърнат към университетите за задействане на процедурата. Освен това, в центъра те ще могат да получават информация за стажове в други еврпейски държави, където да заминат на Еразъм + стаж. Освен информация за Еразъм +, младежите ще могат да научат и да бъдат консултирани за възможностите, предлагани от други програми (например Кретивна Европа в областта на изкуството или пък Хоризонт 2020 в областта на науката).
На трето място, в центъра младежите ще могат да получат точна информация за стажове, предлагани от европейски институции, агенции и други звена. Не се цели дейност по подаване на документи от името на младежи, а предоставяне на информация и консултиране за желаната позиция предвид опита и образованието на младежите. Целта е огромното количество информация за множеството възможноти да бъде събрани и синтезирано, така че да бъде от най-голяма полза.