Представяне

Свиря на виолончело от 11 години, а от 17 години свиря и по нервите на родителите си, които са отгледали дъщеря- мечтател, интересуваща се от всяко нещо, което има свое логическо обяснение; ако привидно смисълът липсва, той винаги може да бъде открит чрез по- колоритно мислене.
Изучавам специалност виолончело в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас. В момента съм XI клас.

Най-голямо постижение: Моето най- голямо постижение тепърва предстои. Но като човек, виждащ единствено в настоящето и обичащ да прави справка с албума от свои спомени, ще поместя в това поле участието си в първия сезон на проекта „Able Mentor“, провел се в град Бургас. По време на него, заедно с две свои приятелки (пиано и вокал), осъществихме запис на кавър песен. За мен това беше предизвикателство, което ме срещна с отговорността на екипната работа. На финалното събитие, нашият колектив беше избран за победител след гласуване от всички присъств щи участници.
Стипендиант съм на проекта „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“ през учебната 2014/2015 г. Чрез него имах възможност да осъществя среща с артистични личности, които не се страхуват да изразяват и описват своите изживявания и нереални герои, вдъхновени от реални случки, както и с музиканти, композиращи свои собствени произведения, каращи дори най- тънката и скрита струна от душата на слушателя да завибрира.

Интереси: Стремя се към успешна кариера като виолончелист и музикален журналист. Обичам да си поставям цели, защото пътят към постигането им ме среща с неочаквани личности, чиито истории силно ме вдъхновяват. Те ми показват, че аз също композирам историята на живота си, която някой би искал да изслуша.

Проект „Crescendo – динамиката на музикалния живот в България“

Идеята за списание „Crescendo“ се появи в съзнанието ми след като научих за краткото съществуване на вестник със същото заглавие, създадено от Кирил Кръстев през 1922г., първоначално носещ името „Лебед“. В тях се поместват литературни текстове, които нямат връзка с музиката по никакъв начин. Впечатлих се от заглавието- с „crescendo“ се означава постепенно увеличаване силата на тона в музикално произведение. Веднага започнаха да изплуват и идеи за статии, като например: „Анатомия на струната- една струна се разголва пред нас“. Чрез тези публикации, поднесени по забавен начин, ще бъдат представяни различни аспекти от живота на музиканта. Противоположно на предполагаемото, списание „Crescendo“ няма да цели единствено читаемост от музиканти в пряк досег с класическата музика. Главният стремеж ще бъде представяне света на класическата музика като един необходим и разбираем свят. „Crescendo“ ще бъде преводачът, който ще разшифрова неясните музикални понятия и ще представя музиканти от сферата чрез интервюта заедно с техни концертни и студийни записи. Крайната поанта цели да е осъществи пренастройване на минорното мислене на българските граждани към едно ведро, мажорно виждане, пречупено през лещата на изкуството наречено „класическа музика“.

Насочен е към: Първоначално ще съществува като интернет списание- статиите ще се публикуват в сайт, носещ същото заглавие. Читатели на списание „Crescendo“ ще бъдат най- вече младата част от българските граждани или всеки, който има интерес и е в досег с интернет източник. При достигане високо ниво на читаемост, списанието може да се прехвърли и върху хартиен източник, който да се издава всеки месец или на двумесечие.