Представяне

Казвам се Даниела Попова и повече от всичко вярвам в красотата, която всеки от нас твори днес, за да сътвори бъдещето утре. На 25 г. съм, от гр. София. Работя като педагогически съветник в столичното 21 СОУ „Христо Ботев“ и първо по призвание, а след това по професия се боря за успеха на всяко дете. Преди година и половина се завърнах в България с идея за социален бизнес, който да се превърне в първия социален бранд на страната, както и работещ модел за социално включване и борба с бедността, което трайно да допринесе за
повишаване качеството на живот в нашето общество. Защо има смисъл? Дори когато отбелязваме икономически растеж, той не е постоянен, защото не достига до голяма част от обществото. Бедните му членове от друга страна възпроизвеждат бедно поколение. Те трудно се влияят от икономическата среда, защото не участват в нея. Нямат нужните компетенции и умения. Аз споделям мнението, че социалното предприемачество е отговор на непосрещнати досега проблеми, които се решават с активното участие на хората, засегнати от тях. Както пише Георги Камов в „Дестинация номер едно“: „Те не са просто спасителен пояс за хора и общности, изпаднали в нужда, а инструмент за дългосрочна промяна.“
Завърших висшето си образование във Виенския центален университет със степен бакалавър и специалност „Публицистика и комуникации.“ Към момента прекъсвам обучение за магистър в „Социална работа с деца и семейства“. За това мое доброволно решение има конкретни причини. След участието ми във втори сезон на 9 Acadmy – академия за предприемачество в девет модула, и рабтата ми към две организации в мрежата на Teach For All – „Заедно в час“ в България и Teach For Austria в Австрия, разбирането ми за ефективност и потребност на образователния процес
значително се промени. Осъзнавам за себе си необходимостта от програми на обучение, които да преподават практически приложими знания и да развиват мен като специалист в сферата на бизнеса и предприемачеството, както в тази на организациите от неправителствения сектор. Ето защо магистърската програма на факултета по педагогика към СУ „Климент Охридкси“ се лишиха от една старателна и мотивирана студентка. Възможността да спечеля стипендия за aMBA, оценявам като уникален шанс да получа тотална възвръщаемост на инвестицията ми от време,
която би се очаквало да плати победителката в конкурса. За мен ще е вълнуващо преживяване да допринасям с опита и идеите си за общия успех на всички съмишленици на The Business Institute.

Най-голямо постижение: „За първи път създаваме нещо сами и е толкова голямо… И никога не съм вярвала, че е възможно.“ – тази радост ми сподели една прекрасна петнайсетгодишна дама във връзка с нейното участие в пилотния сезон на ТРИФТШОП АТЕЛИЕ. Ателието е проект за социално предприятие, където младежи, напускащи след 18 годишна възраст грижата в институции, да намират възможности за работа, обучение и личностно развитие. То се превръща в подкрепяща среда на споделен опит и нови запознанства в лицето на техните ментори и нашата общност от съмишленици. Идеята се роди в началото на 2015 г., когато с малък екип от 9-академици решихме да започнем работа по развиване на тестова версия на предприятието. Изключително ползотворно за нас беше, че експертното жури в конкурса ПРОМЯНАТА на „Нова“ и Фондация „Reach For Change“ ни присъди място в акселератора на програмата и ни награди с чудесната възможност да се запознаем с процедурата по кандидатстване и представяне пред инвеститори от първа ръка. Благодарни сме на организаторите, че оцениха по достойнство потенциала на идеята и ни помогнаха да
извървим сериозния път до нейната първа истинска валидация. Не знам дали има нещо като лично постижение, с което да се гордея. Всичките ми постижения до тук щяха да са невъзможни без безусловната подкрепа и сътрудничество на поне 5 души. Ето защо искрено ценя това си сътрудничеството с други привърженици на „нещоправенето“ и промяната. Но от друга страна се гордея сърдечно с всеки участник от ТРИФТШОП АТЕЛИЕ 2015. Гордея се със смелостта им да надскачат себе си и да преодоляват предизвикателствата по пътя към мечтите си за щастие. Гордея се, че ги беше страх да учат, за да не сгрешат, а сега не биха си и помислили да спрат да опитват нови и нови неща. Гордост, че съм част от причините за тяхното израстване? Не. Радост – да, гордост – не. Те е редно да се гордеят със себе си. Почти сами осъществиха самостоятелен базар и продадоха първата си зимна колекция от еко чанти, изработени от винилови рекламни мрежи и билбордове. Аз ще се радвам на успеха им и ще продължавам да вярвам в силните страни на всеки един от тях, както и в способността им да се справят с отработването на не до там позитивните си черти.

Интереси: Професионалните ми интереси се фокусират предимно в сферата на образованието, социалното предприемачество и иновации, както и социалното включване и работа с младежи в риск. Занимавaм се с менторство в доброволчески ученически проекти, неправителствени и младежки организации. Предвид акадмичната си основа съм запалена по маркетинга, Public Affairs и Public Relations. Обичам киното и съм ревностен почитател на литературния жанр фентъзи. В свободното си време рисувам и танцувам народни танци.

Проект „ТРИФТШОП АТЕЛИЕ“

ТРИФТШОП АТЕЛИЕ е социално предприятие, в което младежи, напускащи институции, се включват за 1 година в програма за личностно и професионално развитие с фокус върху житейския им успех, увереността им в себе си и постигането на лична мотивация. Те работят в предприятие за производство на еко чанти от трудно рециклируем винил (напр. билбордове, рекламни мрежи, грамофонни плочи и т.н.) и получават собствен доход.
Една система е силна колкото най-слабото си звено. Ето защо ТРИФТШОП АТЕЛИЕ се бори с порочния кръг на бедност и социално изключване на млади хора в риск. Проектът работи за подобряване на техния достъп до възможности и ресурси. Мисията му е да създаде условия за равен шанс те да реализират себе си, както професионално, така и личностно. В социалното предприятие се стремят да затворят кръга от знания, умения и възможности, които са им необходими, за да изградят основите на своя житейски успех. Ателието ги подкрепя в първите им стъпки по пътя си към него. Ние вярваме, че инвестицията в човешкия ресурс днес, ще се възвърне в по-добро общо качество на живот утре. Нека страната ни бъде желан дом за всички деца. Нека те виждат смисъл както нас да останат.

Насочен е към: Най-пряка полза от дейността на социалното предприятие ТРИФТШОП АТЕЛИЕ имат младежите, напускащи институции за деца от интернатен тип, участници в екипа на предприятието, както и в програма от тренинги и обучения за личностно и професионално развитие към проекта. В резултат на структурирания в четири етапа програмен модел, младежите отключват постепенно и целенасочено своя личен капацитет, като се учат как да бъдат самите себе си и как да вървят, по собствен път. Всеки младеж има ментор доброволец. В рамките на 6 месеца
менторите преминават през редовни обучения, развивайки собствените си заложби и силни страни, като прилагат наученото директно в работата си с младежите. И двете групи са в постоянен контакт с екип „Обучение и подкрепа“ на програмата и получават редовна обратна връзка за напредъка си и оценка на резултатите си. След завършване на програмата менторите и съответно децата биха могли да останат ангажирани с дейността на проекта като полагат усилия за осъществяване на целите и мисията му. След като веднъж са минали през нея, те вече могат да споделят ценен опит с бъдещи участници. Могат да се възползват от възможността да започнат работа при наши партньори или да им съдействаме сами да намерят следващото си работно място. ТРИФТШОП АТЕЛИЕ е готово да предостави и шестмесечно обучение в социално предприемачество на желаещите да репликират модела на ателието в друго населено място или за друга целева група.