Представяне

Винаги е трудно да представиш себе си само с няколко думи. Как да побереш цялата си личност в един параграф, пречупен през призмата на собствената ти самооценка, как да отсееш важното от тривиалното? И фактологията ли прави човека или качествата, които мисли, че притежава?
Разбира се и двете имат значение, тъй като комбинацията им предоставя повече ъгли, чиято пресечна точка би могла да даде една по-глобална представа за личността.
Ако трябва да представя себе си с няколко думи без дълбоко замисляне и самоанализ, то най-вероятно бих избрала думите креативност, комуникативност, експериментиране, стремеж към самоусъвършенстване. Смятам, че те съдържат есенцията на личността ми и са до голяма степен моите движещи сили.
Силният ми афинитет към чуждите езици и новите технологии са били двигатели за много от изборите ми. Именно тези мои интереси ме подтикнаха след завършване на средното ми образование да се ориентирам към обучение във Франция, комбиниращо чуждите езици и култури, IT и мултимедията. В момента работя в София по social media проект за голяма хардуерна компания, а в свободното си време се концентрирам върху личностното си самоусъвършенстване, оставайки вярна на идеите, които ме вдъхновяват.

Проект „Уеб агенция от А до Я“

Идеята за проекта ми е естествено продължение на интересите, образованието и професионалната ми насоченост. Смятам, че широкоспектърността на магистърската ми степен успя да ми даде един глобален поглед над цялата уеб сфера. Моят проект е свързан със създаването на уеб агенция, която да обгръща всички възможни направления, присъстващи в един уеб проект. Бих искала да улесня предприятията, които искат да започнат да градят своята онлайн репутация, но не знаят как и нямат подходящите кадри за това. Тази уеб агенция б и предлагала едно цялостно и комплексно решение, включващо всичко, от което имат нужда, за да развиват бизнеса си онлайн.
Фази на развитие на уеб проект:
Идентифициране на целите и желанията на клиента с цел изготвяне и приложение на подходяща уеб стратегия за постигането им Цялостно изготвяне на уеб сайт, представящ бизнеса на клиента, адаптиран според поставените бизнес цели, включващ:
*Концепция и дизайн, ергономия
*Програмиране и тестване
*Изготвяне на съдържанието на уеб сайта, в сътрудничество с клиента *Локализиране (превод и адаптация на уеб сайта на важните за целите на бизнеса езици) *SEO, SEM стратегии, оптимизация на мобилен сайт Изготвяне на приложения за мобилни устройства, ако са нужни за постигането на поставените бизнес цели Развиване на social media и маркетинг стратегия, както и имплементирането ѝ Обучение на клиента, което би му позволило да управлява самостоятелно развитите платформи, или поддръжка и управление от страна на агенцията

Наблюденията ми направени до момента показват, че в България процентът на агенциите, предлагащи съвкупността на тези услуги, е изключително малък. Струва ми се, че важността на онлайн присъствието и неговата ефективност все още не са добре разбрани от много компании. Целта на уеб агенцията би била да помогне за разрастването на бизнеса на клиента, подобрявайки видимостта му и репутацията му онлайн.