Представяне

Казвам се Борислава, от Благоевград, прясно завършила магистратура по „Управление на проекти“ и ново попълнение към екипа на YOUTHub Bulgaria. Имам опит като финансов и застрахователен консултант, административен сътрудник и работа с клиенти. Това едно изречение едва ли дава представа за мен или желанието ми да участвам в Entrepregirl, затова, накратко, интересите ми в следващото. Интересувам се от предприемачество, мениджмънт, психология, проекти, хора, иновации, промени, младежки и общи политики, и всичко интересно и полезно, което бих могла да науча и да споделя от/към която и да била ситуация или човек – неща, обединени в това, което Entrepregirl предлага. Имам бакалавърска степен по „Бизнес администрация“, а тази година се дипломирам и като магистър по „Управление на проекти“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Средното си образование завърших в езикова гимназия с профил английски и руски език.

Най-голямо постижение: Не съм сигурна как да измеря дадено постижение като „най-голямо“. Всекидневно, всеки един извършва постижения спрямо себе си или заобикалящите го среда, хора и обстоятелства. Като най-скорошно и трудоемко мога да посоча например прехода от нулеви познания по френски език до ниво B1 след интензивния тримесечен курс по френски, последван от шестмесечен престой във френски университет по време на магистратурата ми и успешно взетата сесия там, без използване помощта на френско-български речник по време на изпитите.

Интереси: Лично, интересите ми са насочени към литература, музика, фотография и изкуство, а професионално – да успея да се реализирам успешно в избраната от мен посока.

Проект „CitiChange“

Идеята ми за проект представлява разработването на сайт под формата на самостоятелна платформа или като част от интернет страницата на дадена община или съответна организация с цел системно проучване на мнението на хората по въпроси и проблеми, който имат нужда от разрешаване.
В сайта ще се генерират готови предложения, съществуващи проблеми или сфери, изискващи намеса, за които хората ще могат да определят оценка по степен на важност според тях. Ще може да се дават предложения за невключени в сайта области, изискващи внимание и решаването на предложените такива, както и оценка на вече завършили инициативи по разрешаването на даден проблем. Решението на какъвто и да е проблем трябва да включва пряко засегнатите от него, да е ясно доколко им е важно и нужно ли е то на този етап. Ще спомогне за изследване мнението на хората в конкретен израз и с по-голяма ефективност от използваното статистическо изследване по телефона, и ще улесни комуникацията между хора и управляваща администрация.

Насочен е към: Целева група на проекта са ученици, студенти и изобщо хората в България, имащи интерес и мнение по въпроса какво, къде и как да се прави. Обичайно, посочената целева група ежедневно се оплаква или роптае срещу препълнените кофи за боклук, неизчистените улици, образователната система, недостатъчно приходи, административни и лични затруднения, но, в повечето случаи, разпиляно, неефективно и безрезултатно. В настоящия момент за България, тези въпроси съвсем не са малко, затова като начало може да се започне на местно ниво за всяка община или отделно чрез анкетни проучвания или интерактивно съоръжение, което хората без пряк достъп до мобилни устройства или незапознати с инициативата да ползват за да дават своите мнения и предложения. Създаването на едно общо място, където да се обединят тези проблеми, дава по-ясна представа къде е наложително вземането на подходящи мерки и събира предложения за преодоляването им.