Представяне

Казвам се Борислава Атанасова Бельова. На 21 години съм.Родена съм в гр.Дупница, а съм израсла в близкото с.Баланово. Основното си образование съм завършила в СОУЧЕ „Паисий Хилендарски“ в гр. Дупница, в паралелка с разширено изучаване на английски език. Средно образование съм завършила в Гимназия „Христо Ботев“ , гр. Дупница – в природо- математическа паралелка, профил биология и химия. Сега съм студентка в трети курс на ХТМУ гр. София , специалност биотехнологии. Моето хоби са българските народни танци. Родителите ми отглеждат от 12 години червен калифорнийски червей , който преработва биологични отпадъци и ги превръща в еко тор. Искам да работя за съхраняването на българските традиции и възраждането на българското село с новите технологии в посока създаване на екологично чиста среда и използване на биологичните отпадъци.

Проект „Да започнем на чисто“

Моята мечта е е да живеем в един по- чист и красив заобикалящ ни свят, а българското село да стане по подредено, приветливо и привлекателно. Моята идея е взаимствана от работата на малките червени калифорнийски червеи, които преработват всякакъв вид биологичен отпадък и се получава екологичен биотор. Искам в родното си село да построя централа за биогаз.
Инсталация , която да преработва отпадъците от животновъдни ферми, преработвателни цехове и домакинства в биогаз, а биогаза да се използва за производство на електрическа енергия.