Представяне

Бони Марангозова: Родена съм на 10 октомври 1990 г. в гр. Неделино.
Семейно положение: Неомъжена
Образование: През 2013 г. завърших в Икономически университет във Варна, и се дипломирах като икономист по специалност Икономика на строителството.В момента продължавам образованието в Икономически университет-Варна по втора специалност (магистратура) Публични финанси.
Професионален стаж: От ноември 2010 г. до март 2011 г. работих като стажант в фирма „Поликонтакт“-гр. Варна, за което получих сертификат за успешно проведена практика.От ноември 2013 г. до януари 2014 г. участвах като стажант по ОП „Студентски практики“.
Чужди езици: английски език на базово ниво

Проект „Създаване на програма „Заедно можем““

Основна идея:Създаване на програма „Заедно можем“, която свързва предприемачески идеи и бизнес планове на младите хора. Всеки ще може да разглежда плановете и идеите на всеки един.Ще могат да се кооперират във вижданията и решенията си. Важен елемент на проекта е идеята за допълване на теорията с конкретни примери на предприемачество в българска среда, със споделяне на практически опит по реализиране на етиката на свободата.
Начин на реализация: Проектът може да бъде реализиран в различните университети в страната.Реализацията му ще бъде осъществена като обучителна програма, в рамките на свободни избираеми предмети от заложената програма, както и чрез интернет мрежата.
Целевата група ще са студенти след 3 курс, както и завършили студенти до 30г.След края на всеки лекционен курс ще се публикуват най-реализуемите идеи и планове, като всеки университет ще може да реализира и подпомогне само един от тях.