Представяне

Аз съм Божана Петрова, на 17 години, от град Кюстендил. Ученичка съм в 11 клас на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев” в специалност Икономическа информатика. През изминалата година взех участие в проект „Ученически практики”, от който придобих добри комуникационни умения и умения за работа в екип. Благодарение на този проект имах възможността да усетя атмосферата в реална работна среда. От работата си като служител на фирма научих за себе си ,че преценявам нещата отговорно, че мога и предпочитам да мисля самостоятелно и да вземам решения. Аз съм усмихната, любопитна и доста упорита. Сама се мотивирам, чувствам се зле, когато бездействам. Вярвам в позитивното мислене като метод за постигане на цели. В момента се занимавам с програмиране, тренировки по аеробика и други извънкласни дейности.

Проект „Мравуняка“

Моят проект е всъщност сбор от три „малки” идеи, които да съчетават интересите и уменията на мен и мои близки, като начало, с даденостите в малкия град.
Първият „панел”, който смятам да развием е: Център за музейна и туристическа анимация, както за свободно ползване така и за създаване на иновативни програми за центровете за долекуване и балнеология. В последните години в региона се развива фестивален и етно – туризъм, има немалко исторически и културни забележителности. В момента в града ни се изгражда голям общински център за долекуване, има малки семейни хотели, къщи за гости, хостел. Приема се като строго правило, че само богати туристи могат да си позволят wellness туризъм. Има фирми пионери в разработването на „wellness за всички”, аз мисля, че е възможно още нещо – да се разработят подобни продукти за центровете за балнеология и долекуване! Историята е доказала, че понякога именно практиците предшестват теоретиците. И успяват. Още повече, че предприемаческата инициатива ще бъде възраждане на антични традиции, които имат корени в нашия регион. В античността по тези места Аскпелионите са били подобни центрове, където древните са лекували тялото НЕРАЗДЕЛНО с душата. Идеята може да бъде разширена с разработването на индивидуални планове на аниматори за младежки групи, които ще посрещаме в специални „хостели под наем”
Това всъщност е втората „малка” част от Проекта. Тя е насочена към развитие на туризма по един нов начин, опирайки се на неизползваните до момента „дадености”. Какво имам в предвид. Вследствие на емиграцията в града ни, както и в близките села, има много домове, които пустеят. Техните собственици освен, че не ги ползват, не ги и поддържат изобщо. Ако успеем да изработим механизъм/договаряне, при което собствениците да се съгласят да отдават недвижимите си имоти за временно ползване срещу ремонт и поддръжка, те ще станат хостели/ къщи за гости, които да се ползват от пътуващи млади хора или туристи, желаещи добра услуга на конкурентни цени. За осъществяване на тази идея ще търсим съдружието на строителна фирма. Тук ще се опра на помощта на моя брат, който е работил в строителна фирма, макар и за кратко, сега е студент по икономика в УНСС, втори курс. Подразбира се, че трябва да привлечем като съдружник/съдружници/които се конкурират!/ строителна/и фирма/и. По възможност ще заложим заплащане на труда: срещу пари, дялове от фирмата или обучения. Кои ще могат да работят? Всички, които имат желание и възможности – най-вече ученици от професионалните гимназии в града – екскурзоводи и аниматори, строителни работници, както и безработни, но креативни млади хора, които имат желание и възможност да работят почасово.
Третата „малка” идея е Уеб сайт за споделяне на предприемачески идеи от българите в чужбина. Статистическите числа показват, че в България има прекалено много хора, живеещи под границата на бедността. Но също така е вярно, пак по официални данни, че немалко хора държат спестени пари в банкови сметките, най-вероятно в очакване на по-добри условия. А те – условията – не стават от само себе си по-добри, просто трябва да ги променим. Със сигурност част от тези, които надникват в сайт, ще бъдат провокирани да станат предприемачи, като видят осъществени различни стандартни и щури бизнес проекти. Така споделяйки наблюдения от различни точки на света, българите ще обменяме не просто предприемачески идеи, а енергия, защото често една осъществена става изходна точка за нова. Сайтът ще поддържа база данни за обучителни центрове на формалното и неформалното образование, за професионалните курсове, които те предлагат, както и връзка със занаятчийски камери, предлагащи места за добиване на компетенции и трудов стаж. Сайтът ще се издържа от рекламите на фирмите, съпричастни към идеята, както и от успелите в бъдеще предприемачи.
Защо нарекох проекта си „Мравуняка”?
Сигурна съм, че става ясно.