Представяне

Казвам се Анета Боянова Боянова, на 23 г. Студентка съм в 4 курс в Софийски Университет “ Св.Климент Охридски“,специалност Социални дейности.С наближаващото завършване на моето образование считам,че вече е нужно да се ориентирам и да потърся пътища за реализация.Интересът ми към иновациите,които ни заобикалят и навлизат с все по-бързи темпове в нашето ежедневие се зароди много отдавна и се старая да го поддържам непрекъснато.До скоро смятах,че чрез бакалавърската програма, която предстои да завърша,няма да мога да получа шан за реализация според моите интереси.Но получих добър пример от преподавател,който ни води дисциплината „ИКТ в социалната работа“.Оказа се,че той е завършил бакалавърска програма по специалност Социални дейности,след това магистърска програма по „ИКТ в образованието“,специализирал е в Англия и към настоящия момент е преподавател в университет.Така разбрах,че и аз имам шанс,стига да работя усилено в тази насока.Смея да твърдя,че имам отлични умения за боравене с различни програми,приложения,интернет и т.н.,придобити напълно самостоятелно.Никой не ме е учил да работя с компютър,никога не съм използвала специализирана литература,просто започнах и се научих на всичко,което мога към момента.Затвърдих това,най вече пред себе си,след като наскоро се включих в инициативата „Дари час“,провеждана от Дружество „Знание“.В рамките на месец,за по 2 часа седмично обучавах възрастни хора как да си служат с компютър.Въпреки пределната си възраст и фактът,че повечето дори не знаеха как да включат компютър,те се научиха да боравят с офис пакет,да набират и обработват текст,да правят презентации и да работят с интернет.За мен,а и за тях бе полезно и приятно.По този начин изпълних една и от моите най-висши цели-чрез своята работа,знания и умения да помагам на хората.Именно заради това избрах и професията на социален работник.Освен това специалността е с доста широк спектър,подготвят ни като специалисти в най-различни области.
През свободното си време обичам да чета-предимно английска литература.Любими са ми Джейн Остин, Шарлот Бронте и Чарлс Дикенс.Обичам също да пътувам-понякога прекарвам цяло лято на колела. Реших да кандидатствам в това начинание,тъй като отдавна имам идея за проект,свързан със социалната работа.

Проект „Интегрирани социални услуги за клиенти на социални институции“

В рамките на практическите занятия,които усвояваме в хода на обучението ни,аз и моите колеги се натъкнахме на доста неприятна среда,в която се осъществява не само работния процес,но и взаимодействието с клиентите на социалните институции.Става въпрос предимно за местата,където клиентите подават документи,за да използват дадена услуга-дирекциите за социално подпомагане и бюрата по труда.От една страна,на социалните работници и трудовите посредници не са осигурени достатъчно ресурси-има налични твърде малко компютърни устройства и се налага служителите да се изчакват,за да използват компютър.А е нужно всеки служител да може да ползва компютър,а не както се случва в практиката-на двама или трима служители е отреден за ползване само един компютър.Въпросът е доста наболял,тъй като постоянно се пишат доклади,становища,изготвят се социални оценки,а сроковете са твърде кратки.Освен това има нужда и от обновяване на софтуера на социалните институции и подменянето му с по-нови версии,тъй като се използват доста остарели,които често се повреждат.Относно улесняването на клиентите,идеята е да се въведат електронни табла,каквито има например в приемната на НЗОК.Чрез тази специализирана система клиента,отивайки до определена институция,натиска бутон,издава му се пореден номер и когато някой служител се освободи,на таблото се изписва номера на клиента,който трябва да съвпада с този на хартиения талон,както и на кое гише и при кой служител да влезе.По този начин биха се избегнали дългите опашки,чакането,което изнервя и клиенти и служители,също няма да се получават грозни ситуации,които допълнително утежняват обстановката.Освен това така няолко служители ще могат да обслужват много повече клиенти,а не както е в момента-по един служител на приемна.Така ще се реши и въпросът с големия процент на безработица в тази сфера,тъй като ще има нужда от повече кадри,ако бъде въведена тази иновация,която е от крайна необходимост.