Представяне

Възпитаничка на класичеческата гимназия(Национална гимназия за древни култури и изкуства“Константин Кирил Философ-гр.София) съм.Към момента се обучавам в специалност Право (СУ“Св.Климент Охридски“),Балканистика,Право и политика (Queen Mary University of London). Член съм на Български Мледежки Червен Кръст,на Български Детски и Младежки Парламент,с участие в международен партньорски проект „Dimensions of the European Unity”,under Comenius- Socrates scheme;с активно участие в международен проект,иницииран от Европейския Парламент – The day of Euroschola.Като студен по право и личност с активна гражданска позиция започнах практика в различни неправителствени организации за защита правата на човека:Български хелзински комитет, Български адвокати за правата на човека и др..В момента участвам в проект на Able Mentor .

Проект „Социална мрежа за съседи „Правна клиника(мрежа от правни кабини)“

В процеса на работа в различни НПО за защита на човешките права се сращнах с много и различни човешки съдби,превърнали се в предмет на правно регулиране и изискващи неотложно съдействие.За съжаление обаче социалната криза ,в която се намира обществото ни създава в хората усещането ,че не биха могли да си позволят професионална правна подкрепа и респективно гражданските и човешките им права,гарантирани им от Конституцията на РБългария пар екселанс не могат да бъдат зашитени и те се отказват да се борят и да търсят
съдействие.Тази болест на социума се превръща в пандемия и води до необратими последствия.И така достигайки до свои собствени изводи и виждайки къде боледува съдебната ни система в мен се роди идеята за съдаването на национална мрежа от правни кабини , със ситуиран център -Правна клиника в гр. София,където гражданите спокойно могат да се обръщат с казусите си за правна помощ ( предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси;изготвяне на становища и даване на мнения; изготвяне на всякакви съдебни книжа; представителсто
пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица(ако е възможно),Обмисляйки реализирането на идеята ми ,се допитах до много колеги и преподаватели ,които изразиха одобрение и огромно желание да се включат в проекта напълно безвъзмездно.Безплатната правна помощ ще бъде гарантирана и предоставяна като услуга на гражданите след предоставяне от тяхна страна на актуален социален статус,който ще бъде преценяван на база определени критерии ,а ако някой не отговаря на съответно
условие (не може да докаже доходите си) ,но се обърне за подкрепа към клиниката – ще получи такава ,но след заплащане на минимален хонорар съгласно Закона за авокатурата.Идеята ми е да се създаде първо Правна клиника в гр.София и едва когато концепцията се реализира напълно и бъдат отстранени възникнали проблеми и нередности ,проектът да се разрастне на територията на цялата страна(предимно областни центрове) под формата на правни кабини с идентично есттество на работа.