Представяне

Абитуриентка съм в СОУ „Козма Тричков”- Враца. Ще кандидатствам медицина и силно ме вълнува подобрението на качеството на живот на хората. С идеите си желая да помогна на хората да са здрави и целя социално въздействие. В случая то се изразява в извеждане от депресиращата социална изолация на незрящите хора. Ползата е приобщаване, социална интеграция и по-добро качество на живота на тези хора. В процеса на обучението си в училище «Козма Тричков» работихме върху създаването на много идеи в различни посоки, но тези свързани с бъдещото ми развитие ми харесват най-много. Участвала съм и в Иновационни лагери на Джуниър Ачийвмънт и в съвместни проекти, свързани с предприемаческата и финансовата ни грамотност. Желая един ден да бъда отличен специалист, използващ иновативните постижения на медицинската индустрия с лекота.

Проект „Лещи за очи за незрящи или слабо виждащи хора“

По данни на Съюза на слепите в България над 18 хиляди са незрящите българи. България е силно изостанала по отношение на осигуряването грижи, условия и помощни технически средства за незрящите си граждани. Нужни са условия както за по-добра трудова реализация, така и за достъп до съвременни високотехнологични продукти и услуги за незрящите хора.
Моята идея е за производство и продажба на Лещи за очи за незрящи или слабо виждащи хора.
В контактните лещи е вграден чип, дълга около 5 милиметра антена и светлинени диоди (LED), с чиято помощ се създава картина. Лещите са приспособени така, че да съкратят разстоянието за фокусиране /така, че да могат се използват и от хора, без нарушениия в зрението/. Данните и енергията се пренасят безжично. Ще се продават с безжична батерия. Чипът, вграден в лещите ще се свързва със специализиран и поддържан за целта централен сървър. Чрез него до потребителите ще се получава актуална ежедневна информация и видеовръзка от спътниците на Земята.
Когато се сложат лещите, всичко пред потребителите ще е в 3D eфект. В чипа ще се вгради технологията за сканиране на последно запечатаните картини в мозъка /използвана от психолози/ в обратен вариант, т.е. чипът ще влияе на мозъка да изгражда образ. Всички наши усещания и възприятия за света (мирис, зрение, вкус и т.н.) се състоят от една и съща материя, а именно електрически сигнали. Нещо повече, мозъкът ни е този, който ги прави да имат смисъл за нас и интерпретира тези сигнали като усещания за мирис, вкус, образ, звук и докосване. Окото е отгово рно да превръща светлината в електрически сигнали посредством разположените в ретината клетки. Тези електрически сигнали достигат до зрителния център на мозъка. Сигналите са тези, които формират образите, които виждаме. С други думи, всичко, което виждаме и чувстваме се формира в мозъка ни. Основавайки се на това проучване и разработените контактни лещи с вграден чип от изследователите от университета в американския щат Вашингтон, предлагам нов вид контактни лещи. Вградения чип изпраща картините прожектирани върху тях чрез електрически сигнали до зрителния център в мозъка на незрящите и слабовиждащите, както при хората с нормално зрение при поглеждане през прозореца, например.
Така незрящите потребители ще могат да „погледнат”, да проследят информацията, която се предава от сървъра. Още при поставянето им излиза меню, в което се намират няколко различни групи информация. То се активира чрез гласова команда. Пред очите на незрящите потребители се появява посоченото място и така всеки може подробно да го разгледа и да се „разходи” по всяко време.
Изследователите от университета в американския щат Вашингтон, под ръководството на проектния ръководител Бабак Правиз, са доказали в тестове, че системата на лещи с вграден чип функционира и може да се приложи и на практика, без да има опасност за хората, пише екипът в специализираното издание Journal of Micromechanics and Microengineering.